Hình ảnh Hoa lan Hồ điệp Sưu tầm trên Internet

Thảo luận trong 'Hoa Lan' bắt đầu bởi GHT, 12/6/13.

 1. GHT

  GHT Thích ăn phở

  Tham gia:
  18/1/06
  Bài viết:
  4,669
  Thích đã nhận:
  20,294
  Đến từ:
  Việt Nam
  Các hình ảnh dưới đây có thể có hoặc không có bản quyền ( có 1 số ảnh chưa được sự đồng ý của chủ ảnh), nhưng chúng đều có ghi rõ nguồn gốc, kính mong chủ ảnh cho phép chia sẻ cái đẹp cho anh em cùng thưởng .
  Nguồn gốc các ảnh dưới đây được lấy từ: flickr.com/photos/hawaiiansunshine/sets/
  Hồ điệp trang nhã & quý phái!​

  [​IMG]
  Dtps. Ching Hua Fair 'Red Flash'
  This is Doritaenopsis Ching Hua Fair variety Red Flash. The dark lavender markings at the tips of the petals and dorsal sepal make these flowers very attractive. The natural spread of the flowers is 10 centimeters horizontally. This is a first bloom for this plant. A mature plant will have double the number of flowers shown here. This plant, a mericlone from Taiwan, is currently blooming in my shade house.
  Đây là Doritaenopsis Ching Hua Fair loại Vằn đỏ. Việc đánh dấu hoa oải hương đậm ở những điểm của các cánh hoa và đài hoa làm cho những hoa này rất hấp dẫn. Kích thước tự nhiên của hoa là 10 cm theo chiều ngang. Đây là lần nở hoa đầu tiên cho cây này. Một cây trưởng thành sẽ cho gấp đôi số lượng hoa được hiển thị ở đây. Cây này, một cây tem (lai vô tính) từ Đài Loan, hiện đang nở rộ trong vườn (mái che) của tôi.
  [​IMG]
  Dtps. Minho Princess 'S.J.'
  This is Doritaenopsis Minho Princess variety S.J. The breeder is from Taiwan. The flowers are white with rose lavender veins. The veins are deeper colored at the tips of the petals and sepals. Mature plants will branch and provide a spectacular shower of cascading flowers. The plant shown here is its first bloom.
  Đây là Doritaenopsis Minho Princess loại SJ. Nhà tạo giống từ Đài Loan. Các hoa có màu trắng với vằn màu hoa hồng - hoa oải hương. Vằn tạo màu sâu hơn ở những điểm của các cánh hoa và đài hoa. Các cây trưởng thành sẽ phân nhánh hoa và cung cấp một vòi hoa ngoạn mục với các hoa (xếp) tầng. Cây được hiển thị ở đây là (cây) lần đầu nở hoa.
  [​IMG]
  hal. (Hsinying White x Hsinying Crane)​

  This is a very showy Phalaenopsis with its flowers handsomely displayed and arranged on a cascading inflorescence. The flowers measure 12 centimeters horizontally. This particular plant is owned and grown by Orchid Center in Waianae, Oahu, Hawaii. The plant was in bloom for over a month when this picture was taken.
  Đây là một Phalaenopsis rất sặc sỡ với những hoa đẹp được hiển thị và sắp xếp trên một cành hoa (xếp) tầng.Những hoa đo được 12 cm theo phương ngang. Riêng cây này thuộc sở hữu và được trồng bởi Trung tâm Hoa Lan ở Waianae, Oahu, Hawaii. Cây đã nở hoa hơn một tháng khi bức ảnh này được chụp.

  [​IMG]
  Dtps. Hsinying Oahu Star 'Orchid Center'

  This is a photo of a mericlone of Doritaenopsis Hsinying Oahu Star variety Orchid Center. This is the first bloom for this plant. The dark raspberry red blotches on the white background make the flowers very attractive and eye-catching. The plant should more than double the number of flowers during the next blooming season.

  Đây là một bức ảnh của một cây tem Doritaenopsis Hsinying Oahu Star loại Orchid Center. Đây là lần đầu nở hoa của cây này. Màu đỏ mâm xôi đậm bôi bẩn trên nền trắng làm cho những hoa rất hấp dẫn và bắt mắt. Cây nên tăng gấp đôi số lượng hoa trong mùa nở tiếp theo.


  [​IMG]
  Dtps. Hsinying Mount 'BD'​  This Doritaenopsis was photographed on May 11, 2008. The first blossoms opened in March and new buds are continuing to form and bloom. The attractive white flowers with cherry red lips are very nicely arranged on two inflorgescences. The plant is grown in sphagnum moss in a plastic pot.

  Doritaenopsis này được chụp vào ngày 11 tháng 5, năm 2008. Các hoa đầu tiên nở trong tháng ba và các nụ hoa mới đang tiếp tục hình thành và nở hoa. Các hoa trắng hấp dẫn với môi màu đỏ anh đào rất độc đáo bố trí trên hai inflorgescences. Cây được trồng với dớn mềm trong một chậu nhựa.

  [​IMG]
  Dtps. Taiwan Red Cat 'Red Cat'​  This is an eye-catching Phalaenopsis with unusual color and flaring around the edges of the flowers. The plant owned and grown by Orchid Center in Waianae, Hawaii is a clone blooming for the first time. The flowers have a natural spread of 3-3/4 inches.

  Đây là một Phalaenopsis bắt mắt với màu sắc khác thường và bùng lên xung quanh các cạnh của các hoa. Cây thuộc sở hữu và được trồng bởi Orchid Center ở Waianae, Hawaii là một cây tem nở hoa lần đầu. Những hoa có một kích thước tự nhiên khoảng 3-3/4 inches.
   
 2. dungcay

  dungcay Member

  Tham gia:
  27/5/13
  Bài viết:
  17
  Thích đã nhận:
  141
  Đến từ:
  hà nội
  Topic chìm sâu nhỉ! Tiếp sức cho GHT nhé.
  Bài viết của cụ Nguyễn Thượng Trí trên Hoalancaycanh
  [​IMG]
  Phal. amabilis 'Variegated'

  The uniqueness of this plant is its variegated leaves. The leaves are streaked with light yellowish-green lines (subject of another photo). The plant blooms profusely and throws out aerial keikis which also bloom on the mother plant. The flowers will last for a couple of months.

  Sự độc đáo của cây này là lá có màu sặc sỡ. Các lá có sọc với các lằn màu xanh lá cây nhạt (chủ đề của bức ảnh khác). Cây nở hoa nhiều và “ném” keikis lên không - cũng nở hoa trên cây mẹ. Những hoa sẽ kéo dài trong một vài tháng.
  [​IMG]
  Phal. amabilis 'Variegated'
  This phalaenopsis is very unique with its variegated leaves. The plant frequently throws off aerial keikis that bloom on the mother plant.
  Phalaenopsis này rất độc đáo với lá có màu sặc sỡ. Cây thường “ném” keikis lên không - nở hoa trên cây mẹ.
  [​IMG]
  Phal. violacea var coerulea
  This was selected from a batch of plants for its bluish color on the lip and central apex of the flower. The outer edges of the sepals and petals have a light avocado green color. This is a first bloom. The flowers are small with a natural spread of 1-1/2 inches.

  Cây này đã được chọn từ một loạt các cây với màu xanh nhạt trên môi và đỉnh trung tâm của hoa. Các cạnh ngoài của các lá đài và cánh hoa có màu màu xanh lá cây bơ nhạt. Đây là lần nở hoa đầu tiên (của cây). Những hoa nhỏ với một kích thước tự nhiên khoảng 1-1/2 inches.
  ---------- Bài viết thêm vào lúc 09:55 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 09:46 AM ----------
  Ảnh trích từ: flickr.com/photos/hawaiiansunshine/sets/72157603877757416/
  [​IMG]
  Dtps. Taiwan Red Cat 'Red Cat'
  [​IMG]
  Dtps. Nobby's Little Candy 'Nobby'
  These phalaenopsis are truly miniature in size. The flowers displayed in the photograph are spiking from two plants, both in two-inch plastic pots. The flowers have a natural spread of 1-1/2 inches. Introduced in March 2009 by Orchid Center at last years Windward Orchid Show, the plants were a big hit with show goers. These plants retain their miniature stature with age. They are cute and make good conversation pieces.
  Các Phalaenopsis này thực sự có kích thước mini. Những hoa được hiển thị trong ảnh là nhánh hoa của hai cây, cả hai trong chậu nhựa hai-inch. Những hoa có một kích thước tự nhiên khoảng 1-1/2 inches. Được giới thiệu vào tháng ba năm 2009 bởi Orchid Center ờ Triển lãm Hoa lan Windward những năm cuối, các cây là một sự ngạc nhiên lớn với khán giả xem Triển lãm. Các cây này giữ được vóc dáng mini của chúng với tuổi tác. Chúng dễ thương và góp phần trong giao tiếp tốt.
  [​IMG]
  Dtps. Ching Hua Fair 'Red Flash'​

  This is one of my favorites. The flowers are large (4-3/4 inch spread), displays themselves well, and are long lasting. I also like the flares at the petal tips. I obtained this plant from Orchid Center two years ago when it was in a 3-inch pot.
  Đây là một trong những lan yêu thích của tôi. Những hoa lớn (cở khoảng 4-3/4 inch), hiển thị tốt, và lâu tàn. Tôi cũng thích các vằn ở đầu cánh hoa. Tôi có được cây này từ Orchid Center hai năm trước khi nó được trồng trong một chậu 3-inch.
  [​IMG]
  Dtps. The Pride of Ben Yu 'Ben Yu'​

  This very attractive plant is a clone from Taiwan that I recently received from Orchid Center in Waianae. This is a first bloom for this plant. The single inflorescence branches and has 15 flowers and two buds. The flowers have a natural spread of 3-3/4 inches. The plant is grown in New Zealand Sphagnum Moss in a 5-inch plastic pot.

  Cây rất hấp dẫn này là một cây tem từ Đài Loan mà tôi vừa nhận được từ Orchid Center ở Waianae. Đây là lần đầu nở hoa của cây này. Cụm hoa đơn, có 15 hoa và hai nụ. Những hoa có cở tự nhiên khoảng 3-3/4 inches. Cây này được trồng với dớn mềm New Zealand trong một chậu nhựa 5-inch.
  [​IMG]
  Dtps. Da-Chien Spider Beauty 'Spider Beauty'​

  This very beautiful phalaenopsis is marked with dark magenta spots over the entire flower. The plant is a clone from Taiwan that I recently received from Orchid Center in Waianae. The plant is grown in New Zealand Sphagnum Moss in a 5-inch plastic pot. There are seven flowers on the cascading inflorescence. The flowers have a natural spread of 3-1/2 inches. This is a first bloom for this plant.
  Phalaenopsis rất đẹp này được đánh dấu với những đốm màu đỏ tươi đậm trên toàn bộ hoa. Đây là một cây tem từ Đài Loan mà tôi vừa nhận được từ Orchid Center ở Waianae. Cây này được trồng với dớn mềm New Zealand trong một chậu nhựa 5-inch. Có bảy hoa trên cụm hoa (xếp) tầng. Những hoa có kích thước tự nhiên khoảng 3-1/2 inches. Đây là lần đầu nở hoa của cây này.
  [​IMG]
  Dtps. Jiuhbao Fairy 'JB2033'​

  The flowers are very attractive with its intense color and markings. The flowers measure 4 inches horizontally. This is a first bloom with 5 flowers. I obtained this seedling from Orchid Center.
  Những hoa rất hấp dẫn với màu sắc cường độ cao và các dấu hiệu của nó. Những hoa cở khoảng 4 inch theo phương ngang. Đây là lần đầu nở hoa với 5 hoa. Tôi có được cây giống này từ Orchid Center.
  ---------- Bài viết thêm vào lúc 09:58 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 09:55 AM ----------
  [​IMG]
  Dtps. Taiwan Red Cat 'Red Cat'

  [​IMG]
  Dtps. Jiuhbao Fairy 'JB2033'

  [​IMG]
  Dtps. The Pride of Ben Yu 'Ben Yu'​


  The rose pink flowers look like they were feather brushed white at the edges. The plant has 21 flowers on one branching inflorescence. The flowers are large with a natural horizontal spread of 3-3/4 inches.

  Các hoa màu hồng trông giống như được chải lông màu trắng ở các cạnh. Cây có 21 hoa trên cụm hoa phân nhánh. Những hoa lớn với cở theo chiều ngang tự nhiên khoảng 3-3/4 inches.

  ---------- Bài viết thêm vào lúc 10:07 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 09:58 AM ----------


  [​IMG]
  Dtps. Jiuhbao Stream 'Cherry Whisper'​  The nicely shaped flowers on this plant are huge, almost 5 inches across. The flowers have a light pink overlay on the sepals and petals. Some plants of this clone are pinker than shown here. The plant has nine flowers and two buds on an arching inflorescence.

  Những hoa dạng độc đáo trên cây này rất lớn, kích thước gần 5 inches. Những hoa có một lớp phủ màu hồng nhạt trên đài hoa và cánh hoa. Một số cây của cây tem này có màu hồng hơn được hiển thị ở đây. Cây có chín hoa và hai nụ trên một cụm hoa cong.


  [​IMG]
  Dtps. Hsinying Pink Mount​  This is a very beautiful red lipped Phalaenopsis with its cascading spray of ten flowers and six buds. The flowers have a natural horizontal spread of 4-1/4 inches.

  Đây là một Phalaenopsis môi màu đỏ rất đẹp với cành hoa (xếp) tầng mười hoa và sáu nụ. Những hoa có kích thước tự nhiên theo chiều ngang khoảng 4-1/4 inches.

  [​IMG]
  Dtps. KV Charmer '501'​


  [​IMG]
  Phal. Chainport Whiteyuki​  This is a cross of Phal. Hsinying White and Phal. Sogo Yukidian. The flowers are very large with a natural spread of 5-1/4 inches.

  Đây là một cây lai chéo của Phal. Hsinying White và Phal. Sogo Yukidian. Những hoa rất lớn với một kích cở tự nhiên khoảng 5-1/4 inches.

  [​IMG]
  Dtps. Hsinying Sweetheart​  This is a cross of Dtps. Shiuh-Dong Sweet Heart and Dtps. Hsinying Romeo. Although the shape of the flower could be improved, the contrasting colors on the petals are fabulous. This is a first bloom for this plant. I expect a good show during the next blooming season.

  Đây là một cây lai chéo của Dtps. Shiuh-Dong Sweet Heart và Dtps. Hsinying Romeo. Mặc dù hình dạng của hoa có thể được cải thiện, màu sắc tương phản trên các cánh hoa tuyệt vời. Đây là lầnnở hoa đầu của cây này. Tôi mong đợi một màn trình diễn đẹp trong mùa nở tiếp theo.

  [​IMG]
  Phal. Hsinying Leopard​
   
  Last edited: 20/8/13
  motngaybinhyen and GHT like this.
 3. GHT

  GHT Thích ăn phở

  Tham gia:
  18/1/06
  Bài viết:
  4,669
  Thích đã nhận:
  20,294
  Đến từ:
  Việt Nam
  Ảnh trích từ flickr.com/photos/54925614@N08/
  [​IMG]
  Phalaenopsis 74​


  [​IMG]
  Phalaenopsis Golden Peoker x Brother Spotter​


  [​IMG]
  Phalaenopsis Sogo 'David​


  [​IMG]
  Phal. Brother Kaiser x Brother Delight​


  [​IMG]
  Phal. Golden Potential x Brother Victory​


  [​IMG]
  Phal. Red Oconee


  [​IMG]
  Phal. Anthwa Raveena​


  [​IMG]
  Phal. Shang Lins Flavorons​


  [​IMG]
  Phal. Anthwa Detroit​


  [​IMG]
  Phal. Brother Lawrence​


  [​IMG]
  Phal. 'June' x Devetenana 'Trevi'​


  [​IMG]
  Phal. Carmelas Stripes x Bavarian Princess​
   
 4. dungcay

  dungcay Member

  Tham gia:
  27/5/13
  Bài viết:
  17
  Thích đã nhận:
  141
  Đến từ:
  hà nội
  [​IMG]
  Phal. Golden Amboin x Yellow Queen Modern​


  [​IMG]
  Phalaenopsis Red Oconee 'Sturt'​


  [​IMG]
  Phalaenopsis Sogo 'David'​


  [​IMG]
  Phalaenopsis ​


  [​IMG]
  Phalaenopsis ​


  [​IMG]
  Phalaenopsis Hope Star​


  [​IMG]
  Phalaenopsis unknown​


  [​IMG]
  Phalaenopsis Queen Beer​
   
  Last edited: 20/8/13
  GHT thích bài này.
 5. GHT

  GHT Thích ăn phở

  Tham gia:
  18/1/06
  Bài viết:
  4,669
  Thích đã nhận:
  20,294
  Đến từ:
  Việt Nam
  flickr.com/photos/54925614@N08/
  [​IMG]
  Phalenopsis hybr./ Hồ điệp lai​


  [​IMG]
  Phalenopsis hybr./ Hồ điệp lai


  [​IMG]
  White orchid / lan trắng


  [​IMG]
  Phalenopsis hybr./ Hồ điệp lai​


  [​IMG]
  Phalenopsis hybr./ Hồ điệp lai​


  [​IMG]
  Orchid / Hoa Lan​


  [​IMG]
  White orchid / Lan trắng​


  [​IMG]
  Orchid-Phalenopsis / Lan-Hồ điệp​


  [​IMG]
  Orchid-Phalenopsis / Lan-Hồ điệp​


  [​IMG]
  Two flowers and bud / Hai hoa và nụ hoa​


  [​IMG]
  Orchid / Lan.​


  [​IMG]
  Spotted orchid / Lan có đốm​
   
  motngaybinhyen thích bài này.
 6. GHT

  GHT Thích ăn phở

  Tham gia:
  18/1/06
  Bài viết:
  4,669
  Thích đã nhận:
  20,294
  Đến từ:
  Việt Nam
  Ảnh trích từ flickr.com/photos/wazka/sets/
  [​IMG]
  Lime-green petals of orchid / Cánh lan màu xanh lá cây - chanh​


  [​IMG]
  Orchid bud / Nụ hoa lan​


  [​IMG]
  White orchid / Lan trắng​


  [​IMG]

  [​IMG]
  White orchid / lan trắng​


  [​IMG]
  Phalaenopsis hyb. / lan Hồ điệp lai​


  [​IMG]
  Stripes like little veins.../ Sọc như các vân nhỏ...​


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  Striped petals / Cánh sọc


  [​IMG]

  [​IMG]
  Petals with spots / Cánh hoa với các đốm​


  [​IMG]
  Striped orchid / Lan (cánh) sọc - Phalaenopsis / Lan Hồ điệp.​


  [​IMG]
  white / (Hoa) trắng
   
 7. GHT

  GHT Thích ăn phở

  Tham gia:
  18/1/06
  Bài viết:
  4,669
  Thích đã nhận:
  20,294
  Đến từ:
  Việt Nam
  Ảnh trích từ flickr.com/photos/wazka/sets/
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  Spotted orchid / Lan đốm.​


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  Yellow orchid / Lan (hoa) màu vàng.

  [​IMG]
  Spotted orchid / Lan đồm.

  [​IMG]

  [​IMG]
  Pink orchid / Lan (hoa) màu hồng


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  Stripped orchid / Lan (hoa) sọc

  [​IMG]
  darkpink orchid / Lan (hoa) màu hồng đậm

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  Orchid with spots / Hoa lan với các đốm
   
 8. GHT

  GHT Thích ăn phở

  Tham gia:
  18/1/06
  Bài viết:
  4,669
  Thích đã nhận:
  20,294
  Đến từ:
  Việt Nam
  Ảnh trích từ flickr.com/photos/25609635@N03/sets
  [​IMG]
  Phalaenopsis Baldans Kaleidoscope

  [​IMG]
  Spotted Phalaenopsis / Hồ Điệp đốm

  [​IMG]
  Phalaenopsis Lip / Môi Hồ Điệp

  [​IMG]
  Phalaenopsis hybrid / Hồ điệp lai

  [​IMG]
  Phalaenopsis Brother Cassangold

  [​IMG]
  Phalaenopsis Brother Oconee "B-1"

  [​IMG]
  Phalaenopsis Chian Xen Diamond

  [​IMG]
  Phalaenopsis Brother Cassangold

  [​IMG]
  Frilly Phalaenopsis / Hồ điệp cánh xếp. - Phal. Center Stage "Pine Ridge Cockleshell," a mericlone mutation / một cây lai đột biến. So ugly it's cute! / Xấu xí đó dễ thương!

  ---------- Bài viết thêm vào lúc 03:41 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 03:21 PM ----------


  [​IMG]
  Phalaenopsis Little Emperor "M"

  [​IMG]
  Phalaenopsis equestris - Variety / loại "orange / cam"


  [​IMG]
  Red & Yellow Striped Phalaenopsis / Hồ điệp sọc đỏ & vàng

  [​IMG]
  Dtps Fullers Miss "Peloric"

  [​IMG]
  Phal stuartiana "Sogo" HCC/AOS

  [​IMG]
  Phalaenopsis K V Charmer

  [​IMG]
  Dtps Sogo Chabstic "Vini Harlequin"

  [​IMG]
  Dtps Fullers Miss

  [​IMG]
  Paraphalaenopsis labukensis
   
  nguoidaugio thích bài này.
 9. GHT

  GHT Thích ăn phở

  Tham gia:
  18/1/06
  Bài viết:
  4,669
  Thích đã nhận:
  20,294
  Đến từ:
  Việt Nam
  [​IMG]
  Phalaenopsis schilleriana

  [​IMG]
  Phalaenopsis Sogo Meili "F1751"

  [​IMG]
  Phalaenopsis stuartiana "Sogo" HCC/AOS - One of my top 10 favorite orchid species / Nằm trong top-ten các loại lan được ưa thích. From 2010 SEPOS at Longwood Gardens / Từ Triển lãm Hoa Lan 2010 ở Longwood Gardens.

  ---------- Bài viết thêm vào lúc 03:58 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 03:45 PM ----------


  [​IMG]
  Dtps Tying Shin Zebra (peloric form / dạng)

  [​IMG]
  Phalaenopsis (Yu Pin Dream **** x World Class)

  [​IMG]
  Phalaenopsis Yu Pin Burgundy

  [​IMG]
  Phalaenopsis Taida King's Caroline "Taida Little Zebra"

  [​IMG]
  Dtps Purple Martin - Always wanted one / Luôn nở một (hoa)!


  [​IMG]
  Phalaenopsis bastianii "Munchkin" CCM/AOS - "Best Plant in Show / Lan đẹp nhất trong Triển lãm" at / ở SEPOS 2011!

  [​IMG]
  Phalaenopsis schilleriana

  [​IMG]
  Phalaenopsis Everspring Fairy

  [​IMG]
  Phalaenopsis Sogo Allen

  [​IMG]
  Pink Harlequin Phalaenopsis / Hồ điệp Harlequin màu hồng

  [​IMG]
  Phalaenopsis stuartiana "Sogo" AM/AOS - (Top 5: HĐ stuartiana, amablis/aphrodite, bellina, lobbii, tetraspis, gigantea)

  [​IMG]
  Phalaenopsis Mini Mark - Hybrid of / Cây lai của Phal. Micro Nova (maculata x parishii) x philippinense.

  [​IMG]
  Phalaenopsis schilleriana

  [​IMG]
  Peloric Phalaenopsis

  [​IMG]
  Spotted Yellow Phalaenopsis / Hồ điệp vàng đốm
   
  hungphamngoc thích bài này.
 10. GHT

  GHT Thích ăn phở

  Tham gia:
  18/1/06
  Bài viết:
  4,669
  Thích đã nhận:
  20,294
  Đến từ:
  Việt Nam
  Ảnh trích từ flickr.com/photos/25609635@N03/sets
  [​IMG]
  Harlequin Phalaenopsis

  [​IMG]
  Stripey Mini Phal / Hồ điệp mini sọc

  [​IMG]
  Phalaenopsis Sogo Lawrence

  [​IMG]

  [​IMG]
  Pink Phalaenopsis / Hồ điệp màu hồng

  [​IMG]
  Harlequin Phalaenopsis

  [​IMG]

  [​IMG]
  Phalaenopsis Cassandra

  [​IMG]
  Phal. schilleriana x Phal. stuartiana

  [​IMG]

  [​IMG]
  Doritaenopsis "Purple Martin"

  [​IMG]
  Orchideenstäbe aus Glas / Hoa lan trong chậu kính

  [​IMG]

  [​IMG]
  Phalaenopsis Hybride weiß / lan Hồ điệp lai

  [​IMG]
  Phalaenopsis Hybride rosa / Hồ điệp lai màu hồng
   
 11. GHT

  GHT Thích ăn phở

  Tham gia:
  18/1/06
  Bài viết:
  4,669
  Thích đã nhận:
  20,294
  Đến từ:
  Việt Nam
  Ảnh trích từ flickr.com/photos/25609635@N03/sets
  [​IMG]
  Phalaenopsis Hybride pink / Hồ Điệp lai màu hồng

  [​IMG]
  Phalaenopsis mannii dark

  [​IMG]
  Phalaenopsis mannii dark

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  Phalaenopsis equestris

  [​IMG]
  Doritaenopsis Liu's Berry

  [​IMG]
  Phalaenopsis gelb/rot

  [​IMG]
  Phalaenopsis stuartiana

  [​IMG]

  [​IMG]
  Phalaenopsis gelb

  [​IMG]
  Dendrobium und Mini-Phalaenopsis / Dendrobium và Hồ điệp Mini

  [​IMG]
  Mini-Phalaenopsis mit Knospen - Hồ điệp mini mit Knospen

  [​IMG]
  Phalaenopsis mannii dark

  [​IMG]
  Gelbe Phalaenopsis

   
 12. GHT

  GHT Thích ăn phở

  Tham gia:
  18/1/06
  Bài viết:
  4,669
  Thích đã nhận:
  20,294
  Đến từ:
  Việt Nam
  Ảnh trích từ flickr.com/photos/blumenbiene/sets
  [​IMG]

  [​IMG]
  Pinke Phalaenopsis Orchidee / Lan Hồ điệp hồng

  [​IMG]

  [​IMG]
  Gelbe Phalaenopsis

  [​IMG]
  Phalaenopsis mit Wurzelfäule 2

  [​IMG]
  Weiße Phalaenopsis

  [​IMG]
  Rosa Phalaenopsis

  [​IMG]

  [​IMG]
  Mini-Phalaenopsis pink / Hồ điệp mini hồng​
   
  honhorung and motngaybinhyen like this.
 13. trongnguyendong

  trongnguyendong Well-Known Member

  Tham gia:
  12/9/13
  Bài viết:
  85
  Thích đã nhận:
  273
  Đến từ:
  viet tri
  có phải người thích nuôi chim cu ko đây . xin chúc mừng vì ta có cùng sở thích . tôi cũng rất khoái hoa lan hồ điệp ( tôi mới tập chơi được khoảng 2 năm nay thôi )
   

Chia sẻ trang này