Họ Pleco

Thảo luận trong 'Cá - Ôc - Tép với bể thủy sinh' bắt đầu bởi Dungnv, 29/7/11.

 1. Dungnv

  Dungnv Well-Known Member

  Tham gia:
  3/6/07
  Bài viết:
  1,015
  Thích đã nhận:
  1,478
  Đến từ:
  ha noi
  Do vật cái bọn này quá nên làm luôn :D
  Nguồn: 1.ZEBRA PLECO "L46" (Hypancistrus zebra)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  Max Kích thước: 4 "(khoảng 10 cm)
  Xuất xứ: Rio Xingu, Brazil
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc điểm: Hòa Bình.
  Môi trường nước lý tưởng : pH 6.0-7.4
  [​IMG]
  2.GOLD NUGGET PLECO "L18", "L81", "L85" and "L177" (Baryancistrus sp.)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  Max Kích thước: 14 "(khoảng 35cm) (L18 & L85), 7.1" (khoảng 18cm) (L81), 8 "(khoảng 20cm) (L177)
  NGUỒN GỐC: Rio Xingu, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  3.SCARLET PLECO "L25" (Pseudacanthicus sp.)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  Max Kích thước: 17 "(khoảng 40cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Xingu, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn thịt
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  4.POLKA DOT LYRE / ADONIS PLECO (Acanthicus adonis)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 40 "(khoảng 100cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Tocantins, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  Biến thể albino
  [​IMG]
  5.SUNSHINE PLECO "L14" (Scobinancistrus aureatus)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 17 "(khoảng 40cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Xingu, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  6.FLASH PLECO "L204" (Panaque sp.)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 5.2 "(khoảng 13cm)
  Xuất xứ: Peru, Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  7.TITANICUS PLECO "L273" (Pseudacanthicus sp.)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 12 "(khoảng 30cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Tapajos, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc ĐIểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  8.LEOPARD FROG PLECO "L134" (Peckoltia sp.)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 4 "(khoảng 10cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Tapajos, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Last edited: 29/7/11
 2. Dungnv

  Dungnv Well-Known Member

  Tham gia:
  3/6/07
  Bài viết:
  1,015
  Thích đã nhận:
  1,478
  Đến từ:
  ha noi
  9.BRISTLENOSE PLECO (Ancistrus sp.)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX SIZE: 6 "(khoảng 15cm)
  Nguồn gốc: Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  Biến thể albino
  [​IMG]
  Biến thể LongFin
  [​IMG]
  Biến thể LongFin albino
  [​IMG]
  10.MAGNUM PLECO "L47" (Baryancistrus sp.)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 11 "(khoảng 28cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Xingu, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  11.QUEEN ARABESQUE "L260" (Hypancistrus sp.)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 4 "(khoảng 10cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Tapajos, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  12.SAILFIN PLECO "L83" (Pterygoplichthys gibbiceps)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 17 "(khoảng 45 cm)
  Xuất xứ: Peru và Brazil, Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  Biến thể albino
  [​IMG]
  13.TIGER PLECO "L02" (Panaqolus sp.)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX SIZE: 5 "(khoảng 12.5cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Tocantins, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
   
 3. Dungnv

  Dungnv Well-Known Member

  Tham gia:
  3/6/07
  Bài viết:
  1,015
  Thích đã nhận:
  1,478
  Đến từ:
  ha noi
  14.ROYAL PLECO "L27", "L190", "LDA63" (Panaque nigrolineatus)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 16 "(khoảng 40cm) L27 biến thể, 13" (khoảng 34cm) cho L190
  Xuất xứ: Rio Xingu, Rio Tocantins, Rio Tapajos, Brazil (L27) và Venezuela (L190) (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  15.BLUE EYED PLECO (Panaque cochliodon)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 12 "(khoảng 30cm)
  Nguồn gốc: Colombia, Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc ĐIểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  16.BLUE PHANTOM PLECO "L128" (Hemiancistrus sp.)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 7 "(khoảng 18cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Orinocco, Venezuela (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  17.YELLOW / GREEN PHANTOM PLECO "L200" (Hemiancistrus sp.) and "L200a" (Baryancistrus demantoides)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 7 "(khoảng 18cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Orinocco, Venezuela (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  18.KING TIGER PLECO "L66" (Hypancistrus sp.)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX SIZE: 5 "(khoảng 12cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Tocantins, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  19.BIG SPOTTED BARYANCISTRUS "L142" and "LDA33" (Baryancistrus sp.)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 10 "(khoảng 25cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Tapajos, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
   
  Wam, tanhuyen, muoivankhatmau and 7 others like this.
 4. anhtraihy

  anhtraihy Well-Known Member

  Tham gia:
  7/8/10
  Bài viết:
  267
  Thích đã nhận:
  159
  Đến từ:
  ha noi
  đẹp quá thiếu tì bà bướm.hihihihi
   
 5. Dungnv

  Dungnv Well-Known Member

  Tham gia:
  3/6/07
  Bài viết:
  1,015
  Thích đã nhận:
  1,478
  Đến từ:
  ha noi
  20.CLOWN PLECO "L104", "L162", and "LDA22" (Panaqolus maccus)
  Họ: Loriicaridae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 3,6 "(khoảng 9cm)
  Xuất xứ: Venezuela và Colombia (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  21.CHOCOLATE ZEBRA PLECO "L270" (Hypancistrus debilittera)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 4 "(khoảng 10cm)
  Xuất xứ: Rio Xingu, Rio Tapajos, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  22.VOLKSWAGEN PLECO "LDA65" (Panaque sp.)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 20 "(khoảng 50cm)
  Xuất xứ: Peru, Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  23.RED LIZARD "L10a" (Rineloricaria sp.)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 4.4 "(khoảng 11cm)
  Nguồn gốc: Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc ĐIểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  24."L236" (Hypancistrus sp.)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 4.7 "(khoảng 12cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Iriri, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  25.DULL EYED ROYAL PLECO "L191" (Panaque sp.)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 10 "(khoảng 25cm)
  Nguồn gốc: Colombia, Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]

  ---------- Bài viết thêm vào lúc 11:21 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 11:00 PM ----------


  26.RUBBER PLECO (Parancistrus aurantiacus)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 8.7 "(khoảng 22cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Ucuyali, Peru (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  27.STARLIGHT BRISTLENOSE PLECO "L183" (Ancistrus dolichopterus)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 4 "(khoảng 10cm)
  Nguồn gốc: Brazil, Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  28.LEOPARD CACTUS PLECO "L114" and "LDA07" (Psedacanthicus leopardus)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 10 "(khoảng 25cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Negro, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp, có xu hướng ăn thịt nhiều hơn
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  29.ROYAL TWIG CATFISH (Sturisoma panamense)
  Ho: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 8 "(khoảng 20cm)
  NGUỒN GỐC: Panama, Trung Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  30.BATMAN OTO (Otocinclus batmani)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 1.6 "(khoảng 4cm)
  NGUỒN GỐC: Rio tinh khiết, Colombia (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Wam, tanhuyen, muoivankhatmau and 6 others like this.
 6. Dungnv

  Dungnv Well-Known Member

  Tham gia:
  3/6/07
  Bài viết:
  1,015
  Thích đã nhận:
  1,478
  Đến từ:
  ha noi
  31.WHIPTAIL CATFIH (Rineloricaria lanceolata)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 4 "(khoảng 10cm)
  Xuất xứ: Peru, Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  32.SULTAN PLECO "L264" (Leporacanthicus joselimai)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 8 "(khoảng 20cm)
  Nguồn gốc: Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  33."L262" (Hypancistrus sp.)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 3,6 "(khoảng 9cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Tapajos, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp, có xu hướng ăn thịt nhiều hơn
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  34.DELICATE WHIPTAIL CATFISH (Rineloricaria falax)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX SIZE: 6 "(khoảng 15cm)
  Nguồn gốc: Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  34.WATERMELON PLECO / SPOTTED ROYAL "L330" (Panaque cf. nigrolineatus)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 16 "(khoảng 40cm)
  Nguồn gốc: Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  35.ALENQUER PLECO "L333" (Hypancistrus sp.)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX SIZE: 6 "(khoảng 15cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Xingu, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp, có xu hướng ăn thịt nhiều hơn
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  36.Sturisoma nigrirostrum
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 10 "(khoảng 25cm)
  Nguồn gốc: Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  37.FLAME PLECO "L24" (Pseudacanthicus serratus)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 12 "(khoảng 30cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Tocantins, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp, có xu hướng ăn thịt nhiều hơn
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  38.CANDY STRIPPED PECKOLTIA "L15" (Peckoltia vittata)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 4 "(khoảng 10cm)
  NGUỒN GỐC: Rio Xingu, Brazil (Nam Mỹ)
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
  [​IMG]
  39.ZEBRA OTO (Otocinclus cocama)
  Họ: Loricariidae
  Phân Loại: cá da trơn
  MAX Kích thước: 1.4 "(khoảng 3.5cm)
  Xuất xứ: Peru, Nam Mỹ
  Chế độ ăn: ăn tạp
  Đặc Điểm: Hòa Bình
  [​IMG]
   
  Last edited: 30/7/11
 7. dungmabumap

  dungmabumap Active Member

  Tham gia:
  1/5/11
  Bài viết:
  26
  Thích đã nhận:
  22
  Đến từ:
  ha noi
  Không ngờ có nhiều loại và đẹp đến thế,nhìn mấy em rubber pleco trông như cá chép nuôi thả hồ tây ấy nhỉ, mũm mĩm,vây ngắn tũn:laughing:.
   
 8. haicu?

  haicu? Well-Known Member

  Tham gia:
  7/3/08
  Bài viết:
  1,472
  Thích đã nhận:
  1,749
  Đến từ:
  Hà Nội
  [​IMG]
  Mình có con này mà cuối cùng nó chết ngoẻo vì đói! Đến là nhục.
  .
  Péo ơi! Longfin và starlight nuôi cho tốt đấy nhé! Hao hụt con nào là tớ làm thịt đấy!
   
  mltk and Dungnv like this.
 9. Dungnv

  Dungnv Well-Known Member

  Tham gia:
  3/6/07
  Bài viết:
  1,015
  Thích đã nhận:
  1,478
  Đến từ:
  ha noi
  Ok đang vỗ béo đây yên tâm đê =))
  Chẳng biết ở VN mình có bác nào nhập loại này về ko nhỉ :D
  [​IMG]
   
 10. dungmabumap

  dungmabumap Active Member

  Tham gia:
  1/5/11
  Bài viết:
  26
  Thích đã nhận:
  22
  Đến từ:
  ha noi
  Nhập loại đấy về để dọa trẻ con là hơi bị được =))
   
 11. teptambot

  teptambot Mod nội ngoại thất

  Tham gia:
  16/11/08
  Bài viết:
  800
  Thích đã nhận:
  1,392
  Đến từ:
  Hà Nội
 12. haicu?

  haicu? Well-Known Member

  Tham gia:
  7/3/08
  Bài viết:
  1,472
  Thích đã nhận:
  1,749
  Đến từ:
  Hà Nội
  [​IMG]
  ..................................................
   
 13. Mr_guns

  Mr_guns Well-Known Member

  Tham gia:
  13/2/10
  Bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  505
  Đến từ:
  Hà Nội
  bác 2củ thêm vài lời bình nữa đi không lại mang tiếng Spam :laughing:
   
 14. haicu?

  haicu? Well-Known Member

  Tham gia:
  7/3/08
  Bài viết:
  1,472
  Thích đã nhận:
  1,749
  Đến từ:
  Hà Nội
  Cái dãy chấm đó có ý là "no table" về giá của con quái vựt này! heheheheh
   
 15. Mr_guns

  Mr_guns Well-Known Member

  Tham gia:
  13/2/10
  Bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  505
  Đến từ:
  Hà Nội
  bác tiết lộ giá đy ạ hôm nào em cắm xe đy mua phát cho máu :laughing:
   
 16. Dungnv

  Dungnv Well-Known Member

  Tham gia:
  3/6/07
  Bài viết:
  1,015
  Thích đã nhận:
  1,478
  Đến từ:
  ha noi
  Giá ở trên đấy em , Tép nó cho giá rồi đấy 6 củ / chú đó =))
   
 17. haicu?

  haicu? Well-Known Member

  Tham gia:
  7/3/08
  Bài viết:
  1,472
  Thích đã nhận:
  1,749
  Đến từ:
  Hà Nội
  5-6tr đó thôi Guns !
   
 18. Zjn Cứng

  Zjn Cứng Well-Known Member

  Tham gia:
  25/8/10
  Bài viết:
  427
  Thích đã nhận:
  731
  Đến từ:
  Hà Nội
  Mấy con ghẻ này mà cũng mua làm cái zề ko biết. Nhìn kinh quá lão ơi
   
 19. haicu?

  haicu? Well-Known Member

  Tham gia:
  7/3/08
  Bài viết:
  1,472
  Thích đã nhận:
  1,749
  Đến từ:
  Hà Nội
  Có tiền đâu mà mua! Nó ghẻ nhưng giá nó ko ghẻ tí nào! =))
   
 20. Dungnv

  Dungnv Well-Known Member

  Tham gia:
  3/6/07
  Bài viết:
  1,015
  Thích đã nhận:
  1,478
  Đến từ:
  ha noi
  Last edited: 27/12/11
  Wam thích bài này.

Chia sẻ trang này

Từ khóa tìm kiếm:

 1. cá pleco adonis