Mong anh em trợ giúp.

Thảo luận trong 'Bể ( Hồ) mới của thành viên - xin ý kiến' bắt đầu bởi anhdo, 31/1/13.

 1. anhdo

  anhdo New Member

  Tham gia:
  10/1/13
  Bài viết:
  3
  Thích đã nhận:
  7
  Đến từ:
  Hà Nội
  [FONT=&quot]Vào ngày không bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t có đ[/FONT][FONT=&quot]ẹ[/FONT][FONT=&quot]p tr[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]m không V[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot] mang v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] cá, mình cũng không ham m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y món này l[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]m, vì l[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i, trong đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u nói t[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] cá ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n nuôi con cá vàng là h[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t. Nhà có tr[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] con nên cũng chi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u V[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot], chi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u con .... ch[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i.[/FONT][FONT=&quot]

  L[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i nên lên mang alo chú dv b[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] cá t[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i, chú ý thi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t lúc nào là lũa, nào là cây gì gì (thông c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]m không bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t tên). m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y con cá ki[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]m, m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y con cá b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]y m[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u (tr[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]c mình toàn g[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i là cá c[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng) 2 qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c trong, m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y hòn đá. R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]i cũng s[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]i n[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]n, cũng phân (lo[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i gì mà nh[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot],ng[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]n ng[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]n nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u que hàn ý, m[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u đ[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]). Đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c tu[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n n[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]c mãi không trong, đ[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c ng[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u, alo chú dv cá, chú ý b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] ch[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]y l[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c 24/24 m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y tu[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n là trong, đ[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]i mãi mà ch[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y trong, l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i thêm V[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot] yêu b[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot] sung thêm 2 chú d[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]n b[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] (không bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t nghe ai b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o cho nó vào m[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i trong), tham ch[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]n 2 con to nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] con cá trê, nh[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t nó l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i cho 1 cây n[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]i lên m[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]t n[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]c... n[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n vô cùng......

  B[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u lên m[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]ng nghiên c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]u v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] n[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]c trong và bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n di[/FONT][FONT=&quot]ễ[/FONT][FONT=&quot]n đàn này. L[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u tiên trong đ[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t t[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i B[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]y sinh là gì. Nhìn b[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a các b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n làm mình ng[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t ngây luôn. Th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] là l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n thêm m[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]nh l[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]nh c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a V[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot] "anh làm cho em gi[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] nhé" nghe đ[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n gi[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n quá...ac..ac.

  Nghiên c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]u m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t 1 tu[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n trên m[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]ng, phân n[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]n là gì, iwagumi là gì, hà lan là gì, CO2 đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] làm gì,....,sao mà nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] đau h[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u. Nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c cái cũng bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y cái tên cây m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y anh dv b[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] tr[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]c tr[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng cho: l[/FONT][FONT=&quot]ưỡ[/FONT][FONT=&quot]i mèo, la hán,.... (mình ch[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y anh em nào ch[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i th[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]y sinh có m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y cây đó) th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i đau.

  Mong anh em t[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]n giúp t[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] nhé

  B[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] 100 x 45 x 65
  N[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]n BB+ADA

  Đa t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]
  (Quên còn v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] gi[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y n[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]n n[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]a, ch[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y anh em nào sài cái gi[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y đó, nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng mang v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] đã
  có r[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]i không bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t bóc ra có d[/FONT][FONT=&quot]ễ[/FONT][FONT=&quot] không, bê ra bóc n[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]ng l[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]m anh em [/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i)

  [​IMG]

  Uploaded with ImageShack.us

  [/FONT]
   
 2. bachikho

  bachikho Well-Known Member

  Tham gia:
  9/10/08
  Bài viết:
  701
  Thích đã nhận:
  2,005
  Đến từ:
  Hai Phong
  Chú tuấn đẹp zai cho anh mượn câu trên của chú cái nhá nhá. Giá như...........
   
  ttchit and huykeo like this.
 3. dracol

  dracol Active Member

  Tham gia:
  9/7/12
  Bài viết:
  43
  Thích đã nhận:
  30
  Đến từ:
  Hà Nội
  Tư vấn trên này lại càng khó, lại nhờ cái anh dịch vụ ý ạ. Nhưng Anh cho biết Anh ở địa phận nào, ae trên này còn biết a dịch vụ gần nhất cho tiện :D
   
  anhdo thích bài này.
 4. dayeuthuysinh

  dayeuthuysinh Well-Known Member

  Tham gia:
  13/1/13
  Bài viết:
  58
  Thích đã nhận:
  157
  Đến từ:
  thanhhoa
  quả núi góc phải nhin như khẩu súng đại bác quá.híc
   
 5. anhdo

  anhdo New Member

  Tham gia:
  10/1/13
  Bài viết:
  3
  Thích đã nhận:
  7
  Đến từ:
  Hà Nội
  Thank dracol! Bể này mình tự làm mà. Bể trước mấy anh dv làm mình bỏ đi hết rồi. Còn non kinh nghiệm và kiến thức nên muốn anh em góp ý cho giúp. Bộ môn này tự làm mới thú mà.
   
 6. nguyentunghp

  nguyentunghp Well-Known Member

  Tham gia:
  17/5/12
  Bài viết:
  299
  Thích đã nhận:
  214
  Đến từ:
  Hải Phòng
  có khi chủ bể là người sướng nhất trên diễn đàn ấy nhỉ
   
 7. tanhp

  tanhp Well-Known Member

  Tham gia:
  19/4/11
  Bài viết:
  164
  Thích đã nhận:
  248
  Đến từ:
  Hải Phòng
  dịch vụ thì có nhiều loại, quan trọng bác chưa tìm đc loại mình cần.
   
 8. TaiTuong

  TaiTuong Thương nhân

  Tham gia:
  3/6/08
  Bài viết:
  867
  Thích đã nhận:
  963
  Đến từ:
  Dòng Sông Cái
  bác là bể đầu tay thế này là quá ổn...bác cho thêm thông tin về đèn loại gì, bao nhiêu bóng...lọc thế nào thì a.e sẽ dễ góp ý hơn
   
 9. anhdo

  anhdo New Member

  Tham gia:
  10/1/13
  Bài viết:
  3
  Thích đã nhận:
  7
  Đến từ:
  Hà Nội
  Thank Bac Taituong. Minh dung loc ef4, bể hiện dùng 4 bóng. 2 bong Odyssea 90, va 2 bong 90 minh ko biết tên là gì (do la bóng cũ của mấy anh bên dv cũ mua cho, loại mà như bóng đèn tuyp)

  Hiện bể mình đang bị óc, phát hiện khoảng 20 chú. Giúp mình luôn nhe.
  Mình muốn ctn bò nhanh phai làm thế nào? Mình thấy nó phát triển hơi cao
   
 10. TaiTuong

  TaiTuong Thương nhân

  Tham gia:
  3/6/08
  Bài viết:
  867
  Thích đã nhận:
  963
  Đến từ:
  Dòng Sông Cái
  không biết bể của A cao bao nhiêu?nền cao bao nhiêu?nhưng tcn mới trồng mà bị cao thì anh cắt ngọn đi cắm tiếp xuống..còn ốc hại thì anh tắt đèn đi 1 lúc rồi bật lên sẽ thấy nó bò ở thành bể, lúc đó bắt hay giết thì tùy anh, mua 2,3 đôi ốc ăn ốc về thả vào để cho lâu dài a ạ
   
 11. darkmon

  darkmon Well-Known Member

  Tham gia:
  10/6/12
  Bài viết:
  249
  Thích đã nhận:
  596
  Đến từ:
  hà nội
  bac dịch qua nui cao nhat ben phia qua ben trai khoang 2/3 be de lam diem nhan em nghi hop li hon a
   

Chia sẻ trang này