Nghị định Số 18-HĐBT

Thảo luận trong 'Bảo tồn sinh vật rừng Việt Nam' bắt đầu bởi ltdhong, 15/2/08.

 1. ltdhong

  ltdhong Người giúp việc

  Tham gia:
  28/9/05
  Bài viết:
  5,069
  Thích đã nhận:
  9,234
  Đến từ:
  Cần Thơ
  NGHỊ ĐỊNH

  Của Hội đồng Bộ Trưởng Số 18-HĐBT Ngày 17-1-1992
  Quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý
  hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ


  HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
  Căn cứ Điều 19 của Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991;
  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp,
  NGHỊ ĐỊNH
  I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1.
  - Thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm quy định trong Nghị định này gồm những loại có giá trị đặc biệt về khoa học, kinh tế và môi trường, có số lượng, trữ lượng ít hoặc đang có nguy cơ bị diệt chủng.
  Thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm được sắp xếp thành hai nhóm theo tính chất và mức độ quý, hiếm của chúng (có danh mục kèm theo):
  Nhóm I: Gồm những loại thực vật (IA) và những loại động vật (IB) đặc hữu, có giá trị đặc biệt về khoa học và kinh tế, có số lượng, trữ lượng rất ít hoặc đang có nguy cơ bị diệt chủng.
  Nhóm II: Gồm những loại thực vật (IIA) và những loài động vật (IIB) có giá trị kinh tế cao đang bị khai thác quá mức, dẫn đến cạn kiệt và có nguy cơ diệt chủng.
  Điều 2.
  - Hội đồng Bộ trưởng thống nhất quản lý thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm trong phạm vi cả nước. Bộ Lâm nghiệp chịu trách nhiệm trước Hội đồng Bộ trưởng thực hiện thống nhất quản lý này.
  Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm trong phạm vi địa phương mình theo luật pháp, chính sách chế độ, thể lệ của Nhà nước.
  Điều 3.
  - Nhà nước nghiêm cấm việc khai thác sử dụng thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm thuộc nhóm I. Hạn chế việc sử dụng, khai thác thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm thuộc nhóm II.
  Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và mọi công dân có nghĩa vụ bảo vệ và phát triển thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm.
  Điều 4.
  - Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm.
  II. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ BẢO VỆ THỰC VẬT RỪNG
  ĐỘNG VẬT RỪNG QUÝ, HIẾM

  Điều 5.
  - Mọi diện tích rừng trong cả nước có thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm đều được xác định cụ thể trên bản đồ và trên thực địa.
  Những vùng, những khu rừng tập trung nhiều thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm (cả số lượng, trữ lượng) cần được khoanh giữ, tổ chức việc quản lý, bảo vệ chặt chẽ, có nội quy và bảng niêm yết bảo vệ.
  Điều 6.
  - Cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp các cấp phải lập phương án, kế hoạch, tổ chức điều tra, theo dõi nắm tình hình diễn biến về số lượng, trữ lượng từng loại cây, con vật quý, hiếm; tổ chức hướng dẫn và chỉ đạo chủ rừng thực hiện việc quản lý, bảo vệ, gây nuôi, phát triển nguồn lợi này; có bản đồ sổ sách theo dõi cụ thể, chặt chẽ; tổ chức quản lý, bảo vệ những diện tích rừng có thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào quản lý.
  Điều 7.
  - Mọi tổ chức, cá nhân khi tiến hành hoạt động sản xuất, xây dựng công trình, điều tra, thăm dò, nghiên cứu, tham quan, du lịch và các hoạt động khác trong khu rừng có thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm đã được khoanh giữ, bảo vệ, phải chấp hành nội quy bảo vệ của khu rừng đó. Nghiêm cấm chặt phá, săn bắt hoặc làm hại môi trường sống của thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm.
  Điều 8.
  - Việc khai thác, sử dụng thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm được quy định như sau:
  1. Đối với nhóm I, nghiêm cấm khai thác, sử dụng. Trong trường hợp đặc biệt cần sử dụng cây, con vật sống, sản phẩm của cây, con vật và hạt giống phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc yêu cầu về quan hệ và hợp tác quốc tế, phải được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho phép theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp.
  2. Đối với nhóm II, hạn chế khai thác, sử dụng cụ thể là:
  a) Cây lấy gỗ: chỉ được phép khai thác với mức độ hạn chế về chủng loại, số lượng, khu vực và được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng duyệt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp cấp giấy phép; khi khai thác phải chấp hành đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật của Bộ Lâm nghiệp.
  Những loại gỗ này chỉ được sử dụng để xây dựng các công trình đặc biệt của Nhà nước, chế biến hàng mỹ nghệ, đồ mộc cao cấp phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cấm xuất khẩu gỗ tròn và gỗ sơ chế.
  b) Các loại cây mọc tự nhiên khác: Việc khai thác phải theo kế hoạch hàng năm và được cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp cấp tỉnh cho phép. Khi khai thác phải chấp hành đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật của Bộ Lâm nghiệp và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của chủ rừng.
  c) Đối với động vật rừng sống hoang dã: chỉ được bẫy bắt trong trường hợp thật cần thiết như tạo giống gây nuôi, phục vụ nghiên cứu khoa học; trao đổi quốc tế về giống hoặc phục vụ những yêu cầu cần thiết khác nhưng phải được Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp cho phép.
  Điều 9.
  - Việc khai thác, sử dụng thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm do tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn nuôi trồng được quy định như sau:
  a) Đối với thực vật rừng, được khai thác sử dụng và tiêu thụ sản phẩm.
  b) Đối với động vật rừng thuộc nhóm I, chỉ được sử dụng chúng với mục đích gây nuôi phát triển.
  c) Đối với động vật rừng thuộc nhóm II, ngoài mục đích sử dụng gây nuôi làm giống, được sử dụng động vật sống từ thế hệ hai trở đi.
  Mọi trường hợp khai thác, sử dụng thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm quy định tại điều này, chủ sở hữu phải báo cho cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp địa phương biết để kiểm tra xác nhận.
  Điều 10.
  - Trong trường hợp thú rừng phá hoại sản xuất hoặc đe doạ tính mạng con người thì được xua đuổi. Việc áp dụng biện pháp phòng vệ chính đáng chỉ áp dụng khi xua đuổi không có hiệu quả và uy hiếp trực tiếp đến tính mạng con người.
  Điều 11
  1. Trách nhiệm của chủ rừng:
  - Tổ chức khoanh giữ các diện tích rừng có thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm.
  - Lập bản đồ, sổ sách theo dõi số lượng, trữ lượng và sự diễn biến của từng loại thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm trên diện tích rừng được giao.
  - Xây dựng nội quy, lập bảng niêm yết bảo vệ đối với từng khu rừng và từng cây cá biệt;
  - Xây dựng và thực hiện phương án, kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi này trên diện tích rừng và đất trồng rừng được giao;
  Kịp thời báo cáo với cơ quan chính quyền hoặc cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp ở địa phương về diễn biến tình hình thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm trên diện tích rừng, đất trồng rừng được giao.
  2. Quyền của chủ rừng trong việc khai thác, sử dụng thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm trên diện tích rừng, đất trồng rừng được giao cũng như việc đối phó khi thú rừng phá hoại sản xuất hoặc đe doạ đến tính mạng con người được áp dụng theo quy định tại Điều 9, 10 và 11 của Nghị định này. Khi chủ rừng khai thác, sử dụng thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm quy định tại Điều 9 của Nghị định này, được miễn thuế tài nguyên.
  III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  Điều 12.
  - Bộ Lâm nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này đối với các cấp, các ngành, các cơ quan, các đơn vị trong phạm vi cả nước; phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành các quy trình, quy phạm kỹ thuật khai thác sử dụng đối với từng loại thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm; kiến nghị với Hội đồng Bộ trưởng bổ sung, sửa đổi danh mục và chế độ quản lý, bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm; định kỳ báo cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tình hình bảo tồn và phát triển nguồn lợi này.
  Điều 13.
  - Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này trong phạm vi địa phương mình theo chỉ đạo chung của Bộ Lâm nghiệp.
  Điều 14.
  - Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây về quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm đều bãi bỏ.

  Danh Mục
  Thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm
  (Ban hành kèm theo Nghị định số 18-HĐBT ngày 17-1-1992
  của Hội đồng Bộ trưởng)


  Nhóm 1
  IA - Thực Vật Rừng:
  Số TT Tên Việt Nam Tên khoa học Ghi chú
  1 2 3 4
  1 Bách xanh Calocedrusmacrolepis
  2 Thông đỏ Taxus chinensis
  3 Phỉ 3 mũi Cephalotaxus fortunei
  4 Thông tre Podocarpus neriifolius
  5 Thông Pà cò Pinus Kwangtugensis
  6 Thông Đà lạt Pinus dalatensis
  7 Thông nước Glyptostrobus pensilis
  8 Hinh đá vôi Keteleeria calcarea
  9 Sam bông Amentotaxus argotenia
  10 Sam lạnh Abies nukiangensis
  11 Trầm (gió bầu) Aquilaria crassna
  12 Hoàng đàn Copressus torulosa
  13 Thông 2 lá dẹt Ducampopinus krempfii

  IB - Động vật rừng :
  1 2 3 4
  1 Tê giác 1 sừng Rhinnoceros Sondaicus
  2 Bò tót Bos gaurus
  3 Bò xám Bos sauveli
  4 Bò rừng Bos bangteng
  5 Trâu rừng Bubalus bubalis
  6 Voi Elephas maximus
  7 Cà tong Cervus eldi
  8 Hươu vàng Cervus porcirus
  9 Hươu sạ Moschus moschiferus
  10 Hổ Panthera tigris
  11 Báo hoa mai Panthera pardus
  12 Báo gấm Neofelis nebulosa
  13 Gấu chó Helarctos malayanus
  14 Voọc xám Trachipithecus phayrei
  15 Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus
  16 Voọc ngũ sắc
  - Voọc ngũ sắc Trung bộ Pygathrix nemaeus
  17 Voọc đen:
  - Voọc đen má trắng Presbytis francoisi francoisi
  - Voọc đầu trắng Presbytis francoisi poliocephalus
  - Voọc mông trắng Presbytis francoisi delacouri
  - Voọc Hà Tĩnh Presbytis francoisi hatinensis
  - Voọc đen Tây Bắc Presbytis francoisi ap
  18 Vượn đen:
  - Vượn đen Hylobates concolor concolor
  - Vượn đen má trắng Hylobates concolor leucogensis
  - Vượn tay trắng Hylobates lar
  - Vượn đen má trắng N.bộ Hylobates concolor gabrienlae
  19 Chồn mực Arctictis binturong
  20 Cầy vằn Chrotogale owstoni
  21 Cầy gấm Prionodon pardicolor
  22 Chồi dơi Galeopithecus temminski
  23 Cầy vàng Martes flavigula
  24 Culi lùa Nycticebus pigmaeus
  25 Sóc bay:
  - Sóc bay sao Petaurista elegans
  - Sóc bay trâu Petaurista lylei
  26 Sóc bay:
  Sóc bay nhỏ Belomys
  - Sóc bay lông tai Belomys pearsoni
  27 Sói Tây Nguyên Canis aureus
  28 Công Pavo muticus imperatir
  29 Gà lôi:
  - Gà lôi Lophura diardi diardi
  - Gà lôi lam mào đen Lophura imperialis Delacouri
  - Gà lôi lam mào trắng Lophura diardi Bonoparte
  30 ? Gà tiền:
  - Gà tiền Polyplectron bicalcaratum
  - Gà tiền mặt đỏ Polyplectron germaini
  31 Trĩ sao Rheinarctia ocellata
  32 Sếu cổ trụi Grus antigol
  33 Cá sấu nước lợ Crocodylus porosus
  34 Cá sấu nước ngọt Crocodylus Siamensis
  35 Hổ mang chúa Ophiogus hannah
  36 Cá cóc Tam đảo Paramesotriton deloustali

  Nhóm II
  IIA. Thực vật rừng

  1 2 3 4
  1 Cẩm lai Dalbergia oliverrii Gamble
  - Cẩm lai Bà Rịa Dalbergia bariaensis
  - Cẩm lai Dalbergia oliverrii Gamble
  - Cẩm lai Đồng Nai Dalbergia dongnaiensis
  2 Gà te (Gõ đỏ) Afzelia xylocarpa
  3 Gụ
  Gụ mật Sindora cochinchinensis Gõ mật
  Gụ lau Sindora tonkinensis - A. Chev Gõ lau
  4 Giáng hương
  Giáng hương Pterocarpus pedatus Pierre
  Giáng hương Cam bốt Pterocarpus cambodianus Pierre
  Giáng hương mắt chim Pterocapus indicus Willd
  5 Lát
  Lát hoa Chukrasia tabularis A.juss
  Lát da đồng Chukrasia sp
  Lát chun Chukrasia sp
  6 Trắc
  Trắc Dalbergia cochinchinensis Pierre
  Trắc dây Dalbergia annamensis
  Trắc Cam bốt Dalbergia combodiana Pierre
  7 Pơ mu Fokienia hodginsii A.Henry et Thomas
  8 Mun
  Mun Diospyros mun H.lec
  Mun sọc Dyospyros SP
  9 Đinh Markhamia pierrei
  10 Sến mật Madhuca pasquieri
  11 Nghiến Burretiodendron hsienmu
  12 Lim xanh Erythophloeum fordii
  13 Kim giao Padocarpus fleuryi
  14 Ba gạc Rauwolfia verticillata
  15 Ba kích Morinda officinalis
  16 Bách hợp Lilium brownii
  17 Sâm ngọc linh Panax vietnammensis
  18 Sa nhân Amomum longiligulare
  19 Thảo quả Amomum tsaoko

  IIB. Động vật rừng

  1 2 3 4
  1 Khỉ:
  - Khỉ cộc Macaca Arctoides
  - Khỉ vàng Macaca Mulatta
  - Khỉ mốc Macaca assamensis
  - Khỉ đuôi lợn Macaca nemestrina
  2 Sơn dương Capricornis sumatraensis
  3 Mèo rừng Felis bengalensis
  Felis marniorata
  Felis temminskii
  4 Rái cá Lutra lutra
  5 Gấu ngựa Selenarctos thibethanus
  6 Sói đỏ Cuon alpinus
  7 Sóc đen Ratufa bicolor
  8 Phượng hoàng đất Buceros bicornis
  9 Rùa núi vàng Indotestudo elongata
  10 Giải Pelochelys bibroni
   
  Last edited by a moderator: 15/2/08
  mechimrung and Tiểu_ớt like this.
 2. SimonKhan

  SimonKhan Well-Known Member

  Tham gia:
  9/10/07
  Bài viết:
  463
  Thích đã nhận:
  1,372
  Đến từ:
  Ho Chi Minh
  Một tài liệu rất có ích, cái hay nhất của nó là nêu lên tên cụ thể của từng sv để chúng ta biết rõ hơn và giáo dục ý thức về bảo vệ sv rừng đến với mọi người tốt hơn...
  Một bài rất rất hay và có ích !!!
   
 3. aeolus

  aeolus ...overload...

  Tham gia:
  31/1/07
  Bài viết:
  3,338
  Thích đã nhận:
  1,778
  Đến từ:
  hcm
  Rất cám ơn anh. Em xin phép trích bài của anh vào trong quy định mua bán của Box Thú Yêu nhé.
  Trong các loại được liệt kê thì chúng ta nên chú ý đến những con vật hay được nuôi làm cảnh. Các bài post mua bán liên quan đến động vật này sẽ bị xóa mà không báo trước.
  VD 1 loài rùa
  Rùa núi vàng Indotestudo elongata
   
 4. greenarowana

  greenarowana Well-Known Member

  Tham gia:
  4/10/07
  Bài viết:
  1,367
  Thích đã nhận:
  89
  Đến từ:
  Hòn ngọc Viễn đông .
  Các MOd phải làm mạnh tay mới được đó ghen ..thanks 2 bác mod nhiều:D
   
 5. xuankhue

  xuankhue Well-Known Member

  Tham gia:
  11/1/08
  Bài viết:
  402
  Thích đã nhận:
  51
  Đến từ:
  Quảng Ninh
  theo cái nghij định này thì mới chỉ cấm mua bán rùa núi vàng thui đúng không các loại rùa khác chúng ta vẫn có thể trao đổi và mua bán được phải không.
   
 6. old_moonlight

  old_moonlight Well-Known Member

  Tham gia:
  3/7/07
  Bài viết:
  419
  Thích đã nhận:
  112
  Đến từ:
  Mới sinh ra đã nghe chim hót..
  Mã:
  Của Hội đồng Bộ Trưởng Số 18-HĐBT Ngày 17-1-1992
  Quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý
  hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ 
  
  Theo mình nghĩ cho đến hiện nay thì danh sách các loại , thực vật , động vật đó phải còn dài ra nhiều nữa mới phải chứ
  Trong số các loại chim cảnh các bạn đang nuôi chắn chắn sẻ có các con nằm trong nhóm I , vậy việc thiêu hủy các con này khi chưa bị nhiểm bệnh , có được xem là vi phạm pháp luật ko nhỉ??????????
   
 7. tantatnhan

  tantatnhan Member

  Tham gia:
  6/4/10
  Bài viết:
  16
  Thích đã nhận:
  4
  Đến từ:
  thanh hóa
  Nghị định 32

  Nghị định này cũ rồi.Hiện có nghị định 32/CP mới hơn rồi:
  DANH MỤC ĐỘNG, THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
  (Ban hành kèm theo Nghị định số 32 /2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ)
  NHÓM I: Thực vật rừng, động vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại
  I A. Thực vật rừng
  TT
  Tên Việt Nam
  Tên khoa học
  0
  NGÀNH THÔNG
  PINOPHYTA
  1
  Hoàng đàn
  Cupressus torulosa
  2
  Bách Đài Loan
  Taiwania cryptomerioides
  3
  Bách vàng
  Xanthocyparis vietnamensis
  4
  Vân sam Phan xi păng
  Abies delavayi fansipanensis
  5
  Thông đỏ nam
  Taxus wallichiana ( T. baccata wallichiana )
  6
  Thông Pà cò
  Pinus kwangtungensis
  7
  Thông nước (Thuỷ tùng)
  Glyptostrobus pensilis
  NGÀNH MỘC LAN
  MAGNOLIOPHYTA
  Lớp mộc lan Magnoliopsida
  Magnoliopsida
  8
  Hoàng liên gai (Hoàng mù)
  Berberis julianae
  9
  Hoàng mộc (Nghêu hoa)
  Berberis wallichiana
  10
  Mun sọc (Thị bong)
  Diospyros salletii
  11
  Sưa (Huê mộc vàng)
  Dalbergia tonkinensis
  12
  Hoàng liên Trung Quốc
  Coptis chinensis
  13
  Hoàng liên chân gà
  Coptis quinquesecta
  Lớp hành Liliopsida
  Liliopsida
  14
  Các loài Lan kim tuyến
  Anoectochilus spp.
  15
  Các loài Lan hài
  Paphiopedilum spp.
  I B. Động vật rừng
  TT
  Tên Việt Nam
  Tên khoa học
  LỚP THÚ
  MAMMALIA
  Bộ: Cánh da Dermoptera
  Dermoptera
  1
  Chồn bay (Cầy bay)
  Cynocephalus variegatus
  Bộ: Linh trưởng Primates
  Primates
  2
  Cu li lớn
  Nycticebus bengalensis (N. coucang)
  3
  Cu li nhỏ
  Nycticebus pygmaeus
  4
  Voọc chà vá chân xám
  Pygathrix cinerea
  5
  Voọc chà vá chân đỏ
  Pygathrix nemaeus
  6
  Voọc chà vá chân đen
  Pygathrix nigripes
  7
  Voọc mũi hếch
  Rhinopithecus avunculus
  8
  Voọc xám
  Trachypithecus barbei (T. phayrei)
  9
  Voọc mông trắng
  Trachypithecus delacouri
  10
  Voọc đen má trắng
  Trachypithecus francoisi
  11
  Voọc đen Hà Tĩnh
  Trachypithecus hatinhensis
  12
  Voọc Cát Bà (Voọc đen đầu vàng)
  Trachypithecus poliocephalus
  13
  Voọc bạc Đông Dương
  Trachypithecus villosus (T. cristatus)
  14
  Vườn đen tuyền tây bắc
  Nomascus (Hylobates) concolor
  15
  Vượn đen má hung
  Nomascus (Hylobates) gabriellae
  16
  Vượn đen má trắng
  Nomascus (Hylobates) leucogenys
  17
  Vượn đen tuyền đông bắc
  Nomascus (Hylobates) nasutus
  Bộ: Ăn thịt Carnivora
  Carnivora
  18
  Sói đỏ
  Cuon alpinus
  19
  Gấu chó
  Ursus (Helarctos) malayanus
  20
  Gấu ngựa
  Ursus (Selenarctos) thibetanus
  21
  Rái cá thường
  Lutra lutra
  22
  Rái cá lông mũi
  Lutra sumatrana
  23
  Rái cá lông mượt
  Lutrogale (Lutra) perspicillata
  24
  Rái cá vuốt bé
  Amblonyx (Aonyx) cinereus (A. cinerea)
  25
  Chồn mực (Cầy đen)
  Arctictis binturong
  26
  Beo lửa (Beo vàng)
  Catopuma (Felis) temminckii
  27
  Mèo ri
  Felis chaus
  28
  Mèo gấm
  Pardofelis (Felis) marmorata
  29
  Mèo rừng
  Prionailurus (Felis) bengalensis
  30
  Mèo cá
  Prionailurus (Felis) viverrina
  31
  Báo gấm
  Neofelis nebulosa
  32
  Báo hoa mai
  Panthera pardus
  33
  Hổ
  Panthera tigris
  Bộ: Có vòi Proboscidea
  Proboscidea
  34
  Voi
  Elephas maximus
  Bộ: Ngón lẻ Perissodactyla
  Perissodactyla
  35
  Tê giác một sừng
  Rhinoceros sondaicus
  Bộ: Ngón chẵn Artiodactyla
  Artiodactyla
  36
  Hươu vàng
  Axis (Cervus) porcinus
  37
  Nai cà tong
  Cervus eldii
  38
  Mang lớn
  Megamuntiacus vuquangensis
  39
  Mang Trường Sơn
  Muntiacus truongsonensis
  40
  Hươu xạ
  Moschus berezovskii
  41
  Bò tót
  Bos gaurus
  42
  Bò rừng
  Bos javanicus
  43
  Bò xám
  Bos sauveli
  44
  Trâu rừng
  Bubalus arnee
  45
  Sơn dương
  Naemorhedus (Capricornis) sumatraensis
  46
  Sao la
  Pseudoryx nghetinhensis
  Bộ: Thỏ rừng Lagomorpha
  Lagomorpha
  47
  Thỏ vằn
  Nesolagus timinsi
  LỚP CHIM
  AVES
  Bộ: Bồ nông Pelecaniformess
  Pelecaniformess
  48
  Gìa đẫy nhỏ
  Leptoptilos javanicus
  49
  Quắm cánh xanh
  Pseudibis davisoni
  50
  Cò thìa
  Platalea minor
  Bộ: Sếu Gruiformes
  Gruiformes
  51
  Sếu đầu đỏ (Sếu cổ trụi)
  Grus antigone
  Bộ gà Galiformes
  Galiformes
  52
  Gà tiền mặt vàng
  Polyplectron bicalcaratum
  53
  Gà tiền mặt đỏ
  Polyplectron germaini
  54
  Trĩ sao
  Rheinardia ocellata
  55
  Công
  Pavo muticus
  56
  Gà lôi hồng tía
  Lophura diardi
  57
  Gà lôi mào trắng
  Lophura edwardsi
  58
  Gà lôi Hà Tĩnh
  Lophura hatinhensis
  59
  Gà lôi mào đen
  Lophura imperialis
  60
  Gà lôi trắng
  Lophura nycthemera
  LỚP BÒ SÁT
  REPTILIA
  Bộ: Có vẩy Squamata
  Squamata
  61
  Hổ mang chúa
  Ophiophagus hannah
  00
  Bộ: Rùa Testudinata
  Testudinata
  62
  Rùa hộp ba vạch
  Cuora trifasciata
  NHÓM II: Thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại
  II A. Thực vật rừng
  TT
  Tên Việt Nam
  Tên khoa học
  NGÀNH THÔNG
  PINOPHYTA
  1
  Đỉnh tùng (Phỉ ba mũi)
  Cephalotaxus mannii
  2
  Bách xanh (Tùng hương)
  Calocedrus macrolepis
  3
  Bách xanh đá
  Calocedrus rupestris
  4
  Pơ mu
  Fokienia hodginsii
  5
  Du sam
  Keteleeria evelyniana
  6
  Thông Đà Lạt (Thông 5 Đà Lạt)
  Pinus dalatensis
  7
  Thông lá dẹt
  Pinus krempfii
  8
  Thông đỏ bắc (Thanh tùng)
  Taxus chinensis
  9
  Sa mộc dầu
  Cunninghamia konishii
  Lớp tuế
  Cycadopsida
  10
  Các loài Tuế
  Cycas spp.
  NGÀNH MỘC LAN
  MAGNOLIOPHYTA
  Lớp mộc lan
  Magnoliopsida
  11
  Sâm vũ diệp (Vũ diệp tam thất)
  Panax bipinnatifidum
  12
  Tam thất hoang
  Panax stipuleanatus
  13
  Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam)
  Panax vietnamensis
  14
  Các loài Tế tân
  Asarum spp.
  15
  Thiết đinh
  Markhamia stipulata
  16
  Gõ đỏ (Cà te)
  Afzelia xylocarpa
  17
  Lim xanh
  Erythrophloeum fordii
  18
  Gụ mật (Gõ mật)
  Sindora siamensis
  19
  Gụ lau
  Sindora tonkinensis
  20
  Đẳng sâm (Sâm leo)
  Codonopsis javanica
  21
  Trai lý (Rươi)
  Garcinia fagraeoides
  22
  Trắc (Cẩm lai nam)
  Dalbergia cochinchinensis
  23
  Cẩm lai (các loài)
  Dalbergia oliveri, (D. bariensis, D. mammosa)
  24
  Giáng hương (Giáng hương trái to)
  Pterocarpus macrocarpus
  25
  Gù hương (Quế balansa)
  Cinnamomum balansae
  26
  Re xanh phấn (Re hương)
  Cinnamomum glaucescens
  27
  Vù hương (Xá xị)
  Cinnamomum parthenoxylon
  28
  Vàng đắng
  Coscinium fenestratum
  29
  Hoàng đằng (Nam hoàng liên)
  Fibraurea tinctoria (F. chloroleuca)
  30
  Các loài Bình vôi
  Stephania spp.
  31
  Thổ hoàng liên
  Thalictrum foliolosum
  32
  Nghiến
  Excentrodendron tonkinensis (Burretiodendron tonkinensis)
  Lớp hành
  Liliopsida
  33
  Hoàng tinh hoa trắng (Hoàng tinh cách)
  Disporopsis longifolia
  34
  Bách hợp
  Lilium brownii
  35
  Hoàng tinh vòng
  Polygonatum kingianum
  36
  Thạch hộc (Hoàng phi hạc)
  Dendrobium nobile
  37
  Cây một lá (Lan một lá)
  Nervilia spp.
  II B. Động vật rừng
  TT
  Tên Việt Nam
  Tên khoa học
  LỚP THÚ
  MAMMALIA
  Bộ: Dơi Chiroptera
  Chiroptera
  1
  Dơi ngựa lớn
  Pteropus vampyrus
  Bộ: Linh trưởng Primates
  Primates
  2
  Khỉ mặt đỏ
  Macaca arctoides
  3
  Khỉ mốc
  Macaca assamensis
  4
  Khỉ đuôi dài
  Macaca fascicularis
  5
  Khỉ đuôi lợn
  Macaca leonina ( M. nemestrina )
  6
  Khỉ vàng
  Macaca mulatta
  Bộ: Ăn thịt Carnivora
  Carnivora
  7
  Cáo lửa
  Vulpes vulpes
  8
  Chó rừng
  Canis aureus
  9
  Triết bụng vàng
  Mustela kathiah
  10
  Triết nâu
  Mustela nivalis
  11
  Triết chỉ lưng
  Mustela strigidorsa
  12
  Cầy giông sọc
  Viverra megaspila
  13
  Cầy giông
  Viverra zibetha
  14
  Cầy hương
  Viverricula indica
  15
  Cầy gấm
  Prionodon pardicolor
  16
  Cầy vằn bắc
  Chrotogale owstoni
  Bộ: Ngón chẵn Artiodactyla
  Artiodactyla
  17
  Cheo cheo
  Tragulus javanicus
  18
  Cheo cheo lớn
  Tragulus napu
  Bộ: Gặm nhấm Rodentia
  Rodentia
  19
  Sóc bay đen trắng
  Hylopetes alboniger
  20
  Sóc bay Côn Đảo
  Hylopetes lepidus
  21
  Sóc bay xám
  Hylopetes phayrei
  22
  Sóc bay bé
  Hylopetes spadiceus
  23
  Sóc bay sao
  Petaurista elegans
  24
  Sóc bay lớn
  Petaurista petaurista
  Bộ: Có vây Pholydota
  Pholydota
  25
  Tê tê Java
  Manis javanica
  26
  Tê tê vàng
  Manis pentadactyla
  LỚP CHIM
  AVES
  Bộ: Hạc Ciconiiforme
  Ciconiiformes
  27
  Hạc cổ trắng
  Ciconia episcopus
  28
  Quắm lớn
  Thaumabitis (Pseudibis) gigantea
  Bộ: Ngỗng Anseriformes
  Anseriformes
  29
  Ngan cánh trắng
  Cairina scutulata
  Bộ: Sếu Gruiformes
  Gruiformes
  30
  Ô tác
  Houbaropsis bengalensis
  Bộ: Cắt Falconiformes
  Falconiformes
  31
  Diều hoa Miến Điện
  Spilornis cheela
  32
  Cắt nhỏ họng trắng
  Polihierax insignis
  Bộ: Gà Galiformes
  Galiformes
  33
  Gà so cổ hung
  Arborophila davidi
  34
  Gà so ngực gụ
  Arborophila charltonii
  Bộ: Cu cu Cuculiformes
  Cuculiformes
  35
  Phướn đất
  Carpococcyx renauldi
  Bộ: Bồ câu Columbiformes
  Columbiformes
  36
  Bồ câu nâu
  Columba punicea
  Bộ: Yến Apodiformes
  Apodiformes
  37
  Yến hàng
  Collocalia germaini
  Bộ: Sả Coraciiformes
  Coraciiformes
  38
  Hồng hoàng
  Buceros bicornis
  39
  Niệc nâu
  Annorhinus tickelli (Ptilolaemus tickelli)
  40
  Niệc cổ hung
  Aceros nipalensis
  41
  Niệc mỏ vằn
  Aceros undulatus
  Bộ: Vẹt Psittaformes
  Psittaformes
  42
  Vẹt má vàng
  Psittacula eupatria
  43
  Vẹt đầu xám
  Psittacula finschii
  44
  Vẹt đầu hồng
  Psittacula roseata
  45
  Vẹt ngực đỏ
  Psittacula alexandri
  46
  Vẹt lùn
  Loriculus verlanis
  Bộ: Cú Strigiformes
  Strigiformes
  47
  Cú lợn lưng xám
  Tyto alba
  48
  Cú lợn lưng nâu
  Tyto capensis
  49
  Dù dì phương đông
  Ketupa zeylonensis
  Bộ: Sẻ Passeriformes
  Passeriformes
  50
  Chích choè lửa
  Copsychus malabaricus
  51
  Khướu cánh đỏ
  Garrulax formosus
  52
  Khướu ngực đốm
  Garrulax merulinus
  53
  Khướu đầu đen
  Garrulax milleti
  54
  Khướu đầu xám
  Garrulax vassali
  55
  Khướu đầu đen má xám
  Garrulax yersini
  56
  Nhồng (Yểng)
  Gracula religiosa
  LỚP BÒ SÁT
  REPTILIA
  Bộ: Có vẩy Squamata
  Squamata
  57
  Kỳ đà vân
  Varanus bengalensis (V. nebulosa)
  58
  Kỳ đà hoa
  Varanus salvator
  59
  Trăn cộc
  Python curtus
  60
  Trăn đất
  Python molurus
  61
  Trăn gấm
  Python reticulatus
  62
  Rắn sọc dưa
  Elaphe radiata
  63
  Rắn ráo trâu
  Ptyas mucosus
  64
  Rắn cạp nia nam
  Bungarus candidus
  65
  Rắn cạp nia đầu vàng
  Bungarus flaviceps
  66
  Rắn cạp nia bắc
  Bungarus multicinctus
  67
  Rắn cạp nong
  Bungarus fasciatus
  68
  Rắn hổ mang
  Naja naja
  Bộ: Rùa Testudinata
  Testudinata
  69
  Rùa đầu to
  Platysternum megacephalum
  70
  Rùa đất lớn
  Heosemys grandis
  71
  Rùa răng (Càng đước)
  Hieremys annandalii
  72
  Rùa trung bộ
  Mauremys annamensis
  73
  Rùa núi vàng
  Indotestudo elongata
  74
  Rùa núi viền
  Manouria impressa
  Bộ: Cá sấu Crocodylia
  Crocodylia
  75
  Cá sấu hoa cà
  Crocodylus porosus
  76
  Cá sấu nước ngọt (Cá sấu Xiêm)
  Crocodylus siamensis
  LỚP ẾCH NHÁI
  AMPHIBIAN
  Bộ: Nhái ếch có đuôi Caudata
  Caudata
  77
  Cá cóc Tam Đảo
  Paramesotriton deloustali
  LỚP CÔN TRÙNG
  INSECTA
  Bộ: Cánh cứng Coleoptera
  Coleoptera
  78
  Cặp kìm sừng cong
  Dorcus curvidens
  79
  Cặp kìm lớn
  Dorcus grandis
  80
  Cặp kìm song lưỡi hái
  Dorcus antaeus
  81
  Cặp kìm song dao
  Eurytrachelteulus titanneus
  82
  Cua bay hoa nâu
  Cheriotonus battareli
  83
  Cua bay đen
  Cheriotonus iansoni
  84
  Bọ hung năm sừng
  Eupacrus gravilicornis
  Bộ: Cánh vẩy Lepidoptera
  Lepidoptera
  85
  Bướm Phượng đuôi kiếm răng nhọn
  Teinopalpus aureus
  86
  Bướm Phượng đuôi kiếm răng tù
  Teinopalpus imperalis
  87
  Bướm Phượng cánh chim chân liền
  Troides helena ceberus
  88
  Bướm rừng đuôi trái đào
  Zeuxidia masoni
  Bộ: Bọ que Phasmatodae
  Phasmatodae
  01
  Bọ lá
  Phyllium succiforlium
   
  mechimrung thích bài này.

Chia sẻ trang này