Pathapratims "Barren Earth"

Thảo luận trong 'Giới thiệu bể thành viên' bắt đầu bởi pảth, 21/5/12.

 1. pảth

  pảth Well-Known Member

  Tham gia:
  11/2/12
  Bài viết:
  233
  Thích đã nhận:
  1,145
  Đến từ:
  Hyderabad, India
  For my 45cm,
  light: 36watt pll,
  substrate: Building Sand
  hardsccappe: Rocks collected locally
  Flora: Moss only

  Trans:
  Đối với 45cm của tôi,
  ánh sáng: 36watt pll,
  chất nền: Xây dựng Cát
  hardsccappe: Rocks thu thập tại địa phương
  Flora: Moss

  [​IMG]

  Final:
  [​IMG]

  Comments welcome
   
 2. Blue_Dolphin

  Blue_Dolphin Khách trọ nhân gian

  Tham gia:
  10/10/05
  Bài viết:
  6,583
  Thích đã nhận:
  7,984
  Đến từ:
  An Biên Trang => Gia Định Thành
  Your layout seem to be very oriental, like the way the chinese rock-garden work.
  Thanks for sharing!
   
 3. Nấm Rơm

  Nấm Rơm Well-Known Member

  Tham gia:
  2/2/12
  Bài viết:
  366
  Thích đã nhận:
  2,114
  Đến từ:
  Thành phố Hồ Chí Minh
  I like the arangement in your final. more impressed!!!
  But I think some rocks on the front need be more sharpened, a bit...
  And the one which highest on the left, too.
  Thank for share...and for more share in your next ^ ^
   
  Last edited: 21/5/12
  ngoc_tanlong and pảth like this.
 4. truongthinh

  truongthinh Thăng trầm

  Tham gia:
  12/6/06
  Bài viết:
  6,358
  Thích đã nhận:
  32,779
  Đến từ:
  HCM
  Wow ! Your layout is a beautiful mountain scape ... similar Bonkei art !
  Bố cục của bạn là một cảnh núi non đẹp ... trông như nghệ thuật non bộ .
   
  GHT, ngoc_tanlong and pảth like this.
 5. Woo-chan

  Woo-chan Well-Known Member

  Tham gia:
  31/10/10
  Bài viết:
  529
  Thích đã nhận:
  1,592
  Đến từ:
  Ho chi minh
  bố cục đẹp quá. với bố cục nhự vậy anh tính kết hợp với loại cây nào?
   
  GHT, ngoc_tanlong and pảth like this.
 6. pảth

  pảth Well-Known Member

  Tham gia:
  11/2/12
  Bài viết:
  233
  Thích đã nhận:
  1,145
  Đến từ:
  Hyderabad, India
  Thanks Blue Dolphin, Vcbnamrom, Truongthinh, WooChan.

  Mr Truongthing you can find similarity, and there are so many this kind of structures in a pảticular style of Bonsai.
  Vcbnamrom you pointed properly, but if you see the layout properly, you will find, as the height reduces in the front sharpness also reduces, I think in nature the more the erosion less the height and less the sharpness, correct me if I am wrong.
  Mr Woochan, I may add some trees.

  Trans:

  Mr Truongthing bạn có thể tìm thấy tương tự, và có rất nhiều loại cấu trúc này trong một phong cách pảticular của Bonsai.
  Vcbnamrom bạn chỉ đúng, nhưng nếu bạn nhìn thấy cách bố trí đúng cách, bạn sẽ tìm thấy, chiều cao giảm độ sắc nét phía trước cũng làm giảm, tôi nghĩ rằng trong bản chất sự xói mòn ít chiều cao và độ sắc nét, chính xác cho tôi nếu tôi sai .
  Mr Woochan, tôi có thể thêm một số cây.
   
 7. kimson-nguyen

  kimson-nguyen Well-Known Member

  Tham gia:
  17/12/11
  Bài viết:
  179
  Thích đã nhận:
  392
  Đến từ:
  Rạch Giá-Kiên Giang
  good job! I like this layout,the rock very very attractive.waitting for the plant.
  Thanks pảth
   
  ngoc_tanlong and pảth like this.
 8. pảth

  pảth Well-Known Member

  Tham gia:
  11/2/12
  Bài viết:
  233
  Thích đã nhận:
  1,145
  Đến từ:
  Hyderabad, India
  Plantation will take some time... will update you!!!

  Trans:
  Trồng sẽ mất một thời gian ... sẽ cập nhật cho bạn!
   
  GHT, ngoc_tanlong and truongthinh like this.
 9. truongthinh

  truongthinh Thăng trầm

  Tham gia:
  12/6/06
  Bài viết:
  6,358
  Thích đã nhận:
  32,779
  Đến từ:
  HCM
  Hi Path , Bonsai is a tree in the pot .
  Bonkei is Stones on the tray .

  Bonsai là cây trồng trong chậu .
  Bonkei là đá trình bày trên khay .
   
 10. OTN

  OTN Well-Known Member

  Tham gia:
  10/7/10
  Bài viết:
  187
  Thích đã nhận:
  942
  Đến từ:
  Hồ Chí Minh
  Dear Pảth,

  Your layout is very beautiful, it looks like we are in a fairyland,

  I often see the same way from our Mr Truong Thinh's layout also, maybe this is Bonsai style which always make high sympathy for looking and hope that near future i can learn something ..
  I just have small question that the main mountain top is very near water level is? You have plan trees for this, right?

  Awaiting for your next steps!
   
 11. pảth

  pảth Well-Known Member

  Tham gia:
  11/2/12
  Bài viết:
  233
  Thích đã nhận:
  1,145
  Đến từ:
  Hyderabad, India
  Thanks a Ton for giving me the information!!! with my little knowledge I only knew about Bonsai, today another new thing I learn....

  Trans: Thanks a Ton đã cho tôi những thông tin! với kiến thức nhỏ bé của tôi, tôi chỉ biết về Bonsai, ngày hôm nay một điều tôi học hỏi ....
   
  ngoc_tanlong thích bài này.
 12. Nấm Rơm

  Nấm Rơm Well-Known Member

  Tham gia:
  2/2/12
  Bài viết:
  366
  Thích đã nhận:
  2,114
  Đến từ:
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Fully Agree with your sight...what kind of moss will you prepare?
  Đoán thử nhé bạn già...có thể chỉ nhấn nhá, và điểm nơi các khe đá mà thôi...
  I think about some moss dotted in furrows.
   
  ngoc_tanlong and OTN like this.
 13. pảth

  pảth Well-Known Member

  Tham gia:
  11/2/12
  Bài viết:
  233
  Thích đã nhận:
  1,145
  Đến từ:
  Hyderabad, India
  Mr Truong Thinh is great, he is Master and a very good mentor, I had some PM interaction with him...I am lucky that after joining ABV I came to know about his work and styles...

  Another good point!!! if I add trees I will not add on the top of the tallest rock, but the side of that, nothing is sure, may not do more complex work...will simply work on the rocks and plantation!!! thanks for reminding me the point.  Trans:
  Mr Trường Thịnh là rất tốt, là Sư Phụ và một người cố vấn rất tốt, tôi đã có một số tương tác PM với anh ta ... Tôi may mắn là sau khi tham gia ABV tôi đến để biết về công việc và phong cách của mình ...

  Một điểm tốt! nếu tôi thêm cây, tôi sẽ không thêm vào đầu của đá cao nhất, nhưng bên cạnh đó, không có gì là chắc chắn, có thể không làm công việc phức tạp hơn ... chỉ đơn giản là sẽ làm việc trên các loại đá và trồng rừng! cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi điểm.

  ---------- Post added at 11:07 AM ---------- Previous post was at 10:56 AM ----------

  I will use Xmass and Fissiden Moss...as Vcbnamrom mentioned
   
 14. truongthinh

  truongthinh Thăng trầm

  Tham gia:
  12/6/06
  Bài viết:
  6,358
  Thích đã nhận:
  32,779
  Đến từ:
  HCM
  No , no , no .... I'm older newbie ... hehehe !
   
 15. pảth

  pảth Well-Known Member

  Tham gia:
  11/2/12
  Bài viết:
  233
  Thích đã nhận:
  1,145
  Đến từ:
  Hyderabad, India
  Joke of millennium!!!hehehehhe!!! but great people are always humble as you.

  Trans:

  Trò đùa của thiên niên kỷ! Hehehehhe! nhưng những người tuyệt vời luôn luôn khiêm tốn như là bạn.
   
  ngoc_tanlong and truongthinh like this.
 16. QTreo

  QTreo Well-Known Member

  Tham gia:
  31/1/10
  Bài viết:
  175
  Thích đã nhận:
  771
  Đến từ:
  ban mê thuột
  rất thích cách bố trí đá của bạn , nhìn rất hùng vĩ , Flame Moss có thể là một lựa chọn rất tốt cho phong cách này . Chúc bạn có hồ ưng ý.:)

  -Trans:
  liked the layout of your stone, looking very majestic, flame moss can be a very good choice for this style. Wish you watch like that.
   
  Last edited: 21/5/12
  ngoc_tanlong and pảth like this.
 17. pảth

  pảth Well-Known Member

  Tham gia:
  11/2/12
  Bài viết:
  233
  Thích đã nhận:
  1,145
  Đến từ:
  Hyderabad, India
  Here in my places moss price is too high for me, so have to restrict into 2-3 varieties...but thanks a lot for the advice...

  Trans: Ở đây trong những nơi rêu giá của tôi là quá cao đối với tôi, vì vậy phải hạn chế làm 2-3 loại ... nhưng cảm ơn rất nhiều để được tư vấn
   
  ngoc_tanlong, Nấm Rơm and QTreo like this.
 18. Nấm Rơm

  Nấm Rơm Well-Known Member

  Tham gia:
  2/2/12
  Bài viết:
  366
  Thích đã nhận:
  2,114
  Đến từ:
  Thành phố Hồ Chí Minh
  If you are here, I am one of many VN people willing to give you vaierties, haha...
  moss in VN is rather cheap and popular :]
   
  ngoc_tanlong and pảth like this.
 19. pảth

  pảth Well-Known Member

  Tham gia:
  11/2/12
  Bài viết:
  233
  Thích đã nhận:
  1,145
  Đến từ:
  Hyderabad, India
  so nice of you, I knew in vietnam moss is very famous and found everywhere in wet land, read a journal of one VN friends Aquascaper in ASW.

  Trans: tốt đẹp của bạn, tôi biết ở Việt Nam rêu rất nổi tiếng và được tìm thấy ở khắp mọi nơi trong đất ẩm ướt, đọc một tạp chí của một Aquascaper bạn bè Việt Nam trong ASW.

  ---------- Post added at 02:00 PM ---------- Previous post was at 01:54 PM ----------

  One question to Vietnam Friends, I have seen you all use a lot of lime stone, I heard that lime stone can increase the hardness of the water, then how you manage to maintain the proper "ph"???

  Trans:
  Một câu hỏi để các bạn bè Việt Nam, tôi đã thấy tất cả các bạn sử dụng rất nhiều đá vôi, tôi nghe nói rằng đá vôi có thể làm tăng độ cứng của nước, sau đó làm thế nào bạn quản lý để duy trì "ph" thích hợp???
   
  ngoc_tanlong thích bài này.
 20. truongthinh

  truongthinh Thăng trầm

  Tham gia:
  12/6/06
  Bài viết:
  6,358
  Thích đã nhận:
  32,779
  Đến từ:
  HCM
  Change minimum water , we accept high pH and not trying to lower pH ... many plant kind will be adapting
   
  ngoc_tanlong, pảth and Nấm Rơm like this.

Chia sẻ trang này