Sherlock Holmes (audio) Toàn Tập

Thảo luận trong 'Chuyện khác - Chúc mừng - Thư giãn' bắt đầu bởi phimanh, 8/4/12.

 1. phimanh

  phimanh New Member

  Tham gia:
  8/4/12
  Bài viết:
  1
  Thích đã nhận:
  2
  Đến từ:
  TPHCM
  Các bạn có thể tải về từ đây những file nén dạng rar rồi mở nén ra nghe.


  Truy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n dài

  Chi [FONT=&quot]ế[/FONT]c nh[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n tình c[FONT=&quot]ờ[/FONT] 1887 (13 t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p)

  Theo d [FONT=&quot]ấ[/FONT]u b[FONT=&quot]ộ[/FONT] t[FONT=&quot]ứ[/FONT] 1890 (12 t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p)

  Con chó dòng h [FONT=&quot]ọ[/FONT] Baskervilles 1902 (15 t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p)

  Thung lũng kh [FONT=&quot]ủ[/FONT]ng khi[FONT=&quot]ế[/FONT]p 1904 (14 t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p)

  Truy [FONT=&quot]ệ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]n

  Nh [FONT=&quot]ữ[/FONT]ng cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c phiêu l[FONT=&quot]ư[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Sherlock Holmes 1892

  V [FONT=&quot]ụ[/FONT] tai ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng x[FONT=&quot]ứ[/FONT] Bohemia 1891

  H [FONT=&quot]ộ[/FONT]i tóc hung 1891

  V [FONT=&quot]ụ[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t tích kì l[FONT=&quot]ạ[/FONT] 1891

  Bí m [FONT=&quot]ậ[/FONT]t t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i thung lũng Boscombe 1891

  Năm h [FONT=&quot]ạ[/FONT]t cam 1891

  Ng [FONT=&quot]ườ[/FONT]i đàn ông môi tr[FONT=&quot]ề[/FONT] 1891

  Viên ng [FONT=&quot]ọ[/FONT]c bích màu xanh da tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i 1892

  D [FONT=&quot]ả[/FONT]i băng l[FONT=&quot]ố[/FONT]m đ[FONT=&quot]ố[/FONT]m 1892

  Ngón tay cái c [FONT=&quot]ủ[/FONT]a viên K[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ư[/FONT] 1892

  Chàng quý t [FONT=&quot]ộ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]c thân 1892

  Chi [FONT=&quot]ế[/FONT]c v[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Berin 1892

  Vùng đ [FONT=&quot]ấ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng dây d[FONT=&quot]ẻ[/FONT] đ[FONT=&quot]ỏ[/FONT] 1892

  H [FONT=&quot]ồ[/FONT]i [FONT=&quot]ứ[/FONT]c v[FONT=&quot]ề[/FONT] Sherlock Holmes 1894

  Ng [FONT=&quot]ọ[/FONT]n l[FONT=&quot]ử[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]c 1892

  G [FONT=&quot]ươ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t vàng v[FONT=&quot]ọ[/FONT]t 1893

  Ng [FONT=&quot]ườ[/FONT]i làm thuê cho nhà môi gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng khoán 1893

  Con tàu "Gloria Scott” 1893

  T [FONT=&quot]ụ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT] nhà Musgrave 1893

  V [FONT=&quot]ụ[/FONT] án [FONT=&quot]ở[/FONT] Reigate 1893

  K [FONT=&quot]ẻ[/FONT] d[FONT=&quot]ị[/FONT] d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng 1893

  B [FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng trú 1893

  Ng [FONT=&quot]ườ[/FONT]i thông ngôn Hyl[FONT=&quot]ạ[/FONT]p 1893

  B [FONT=&quot]ả[/FONT]n hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p [FONT=&quot]ướ[/FONT]c h[FONT=&quot]ả[/FONT]i quân 1893

  Công vi [FONT=&quot]ệ[/FONT]c cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Sherlock Holmes 1893

  Sherlock Holmes tr [FONT=&quot]ở[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] 1904

  Ngôi nhà tr [FONT=&quot]ố[/FONT]ng không 1903

  Nhà th [FONT=&quot]ầ[/FONT]u khoáng [FONT=&quot]ở[/FONT] Norwood 1903

  Nh [FONT=&quot]ữ[/FONT]ng hình nhân nh[FONT=&quot]ả[/FONT]y múa 1903

  Cô gái đi xe đ [FONT=&quot]ạ[/FONT]p 1903

  Câu chuy [FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Khu h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c xá 1903

  Peter H [FONT=&quot]ắ[/FONT]c Ám 1904

  Tên T [FONT=&quot]ố[/FONT]ng ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng 1904

  Sáu b [FONT=&quot]ứ[/FONT]c t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng Napoleon 1904

  Ba sinh viên 1904

  Cái kính k [FONT=&quot]ẹ[/FONT]p mũi b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng vàng 1904

  M [FONT=&quot]ộ[/FONT]t trung v[FONT=&quot]ệ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t tích 1904

  V [FONT=&quot]ụ[/FONT] án t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Abbey Grange 1904

  V [FONT=&quot]ế[/FONT]t máu th[FONT=&quot]ứ[/FONT] hai 1904

  Cung đàn sau cu [FONT=&quot]ố[/FONT]i 1917

  Đêm kinh hoàng [FONT=&quot]ở[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]n trang Wisteria

  Vòng tròn đ [FONT=&quot]ỏ[/FONT] 1911

  Hai l [FONT=&quot]ỗ[/FONT] tai trong h[FONT=&quot]ộ[/FONT]p các tông 1893

  Các b [FONT=&quot]ả[/FONT]n v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] tàu ng[FONT=&quot]ầ[/FONT]m Bruce Partington 1908

  Sherlock Holmes h [FONT=&quot]ấ[/FONT]p h[FONT=&quot]ố[/FONT]i 1913

  Quý bà m [FONT=&quot]ấ[/FONT]t tích 1911

  Bàn chân c [FONT=&quot]ủ[/FONT]a qu[FONT=&quot]ỷ[/FONT] 1910

  Cung đàn sau cu [FONT=&quot]ố[/FONT]i 1917


  Tàng th [FONT=&quot]ư[/FONT] Sherlock Holmes 1927

  Ng [FONT=&quot]ườ[/FONT]i khách hàng n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng 1924

  Ng [FONT=&quot]ườ[/FONT]i lính b[FONT=&quot]ị[/FONT] v[FONT=&quot]ả[/FONT]y n[FONT=&quot]ế[/FONT]n 1926

  Viên đá c [FONT=&quot]ủ[/FONT]a Mazarin 1921

  Ba đ [FONT=&quot]ầ[/FONT]u h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i 1926

  Ma cà r [FONT=&quot]ồ[/FONT]ng vùng Sussex 1924

  Ba ngu [FONT=&quot]ờ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT] Garridebs 1924

  Bài toán c [FONT=&quot]ầ[/FONT]u Thor 1922

  Ng [FONT=&quot]ườ[/FONT]i đi 4 chân 1923

  Cái b [FONT=&quot]ờ[/FONT]m s[FONT=&quot]ư[/FONT] t[FONT=&quot]ử[/FONT] 1926

  Bà thuê nhà mang m [FONT=&quot]ạ[/FONT]ng che 1927

  Bí [FONT=&quot]ẩ[/FONT]n lâu đài Shoscombe 1927

  Ng [FONT=&quot]ườ[/FONT]i bán s[FONT=&quot]ơ[/FONT]n v[FONT=&quot]ề[/FONT] h[FONT=&quot]ư[/FONT]u 1926
   

Chia sẻ trang này