Sưu Tầm: Tản mạn về gà: dấu vết văn minh Đông Nam

Thảo luận trong 'Các vấn đề xung quanh gia cầm' bắt đầu bởi KhuongTu, 23/10/08.

 1. KhuongTu

  KhuongTu Well-Known Member

  Tham gia:
  9/8/08
  Bài viết:
  448
  Thích đã nhận:
  624
  Đến từ:
  Bến Tre
  Có l​
  trong 12 con vt dùng làm biu tượng cho chu kì 12 năm trong lch Vit Nam, con gà đóng một vai trò ln nht nhì trong quá trình phát trin văn hóa nông nghip. Mà chc đúng như thế, bi vì nói đến gà là nói đến con người, hai sinh vt đã chung sng qua hàng chc ngàn năm, và trong thi gian dài đằng đẳng đó con người đã biến đổi gà quá nhiu, nhiu đến độ có thnói rng chúng là sản phm sáng to ca con người, chkhông còn là sáng to nguyên thy (là loài chim) ca tnhiên na. Mi liên hca gà và người có khnăng nói lên skhác bit gia văn hóa Đông và Tây rõ nét nht. Người Tây phương xem con gà như là mt con vt cp thp, mt con vt hcó thkĩ nghhóa để ly trng, ly cht đạm nuôi con người. Nhưng đối vi người nông dân Vit Nam và Đông Nam Á, con gà là bn và là mt biu tượng văn hóa.
  Hình
  nh con gà không chxut hin trong thơ ca mà còn được thhin trên ngn bút ca nhng họa sĩ dân gian. Trong btranh truyn thng làng Đông H, tranh gà và ln vn chiếm đa s. Btranh gà ln được trang trng treo trong nhà nhân dp Tết để din tnim mong ước được sung túc, viên mãn, hay di dào sc khe (tranh gà trng) trong năm sp đến. Hãy để vài phút nhìn và chiêm nghim nhng nét vdân tc đậm đà trong tranh gà ln. Bình lun vmàu sc trong tranh gà tranh ln, mt hc ginhn xét: “[FONT=TimesNewRoman,Italic]Tranh gà tranh l[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]n [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]đỏ [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]nh[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ư [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]xôi g[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]c, vàng nh[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ư [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]lúa chín, xanh nh[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ư [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]lá m[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic], hay vàng nh[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ư [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ngh[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]kho cá, xanh nh[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ư [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]c[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]m non, [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]đỏ [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]nh[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ư [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ngô già, nâu nh[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ư đấ[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]t cày, toàn nh[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ng màu sắc [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]quen thu[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]c thân m[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ế[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]n t[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]bao nhiêu [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]đờ[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]i ng[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ườ[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]i r[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]i. Nh[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ng màu s[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]c [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]y in sâu vào tâm não nông dân, h[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ế[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]t th[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ế [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]h[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]này [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]đế[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]n th[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ế [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]h[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]khác thành nh[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ng màu s[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]c dân t[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]c r[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]i. Nh[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ng màu s[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]c xanh [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]đỏ [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]chói rực [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]c[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]a tranh Tàu, tranh Tây nó ch[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ướ[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ng quá, nó không m[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]c m[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]c, quen thu[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]c nh[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ư [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]nh[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ng màu xanh, [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]đỡ [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]thô k[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ch, [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]đ[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]i[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]m [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]đạ[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]m th[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]t thà c[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]a tranh l[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]n, tranh gà.” [/FONT](2). Chthế mà Nhà thơ Hoàng Cm tóm tt ý nghĩa ca nhng bc tranh gà ln bng hai câu thơ:
  [FONT=TimesNewRoman,Italic]Tranh [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]Đ[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ông H[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]gà l[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]n nét t[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ươ[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]i trong
  [/FONT]
  [FONT=TimesNewRoman,Italic]Màu dân [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]t[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]c sáng b[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]ng trên gi[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]y [/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]đ[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]i[/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic][/FONT][FONT=TimesNewRoman,Italic]p”.

  [/FONT]
  * * *​
  Gà là m​
  t du tích ca văn minh và văn hóa nông nghip. Trên Trng Đồng, gà và chim (cùng ging) nhng loài vt được thhin khá nhiu. Chim đứng trên mái nhà hình thuyn ging chim công, gà và đa đứng dưới đất là loài chim nước: cò, bnông, xít, v.v…
  [​IMG]

   

Chia sẻ trang này