Video clip arowana

Thảo luận trong 'Các vấn đề xung quanh cá Rồng' bắt đầu bởi trinh phuong an, 7/1/08.

 1. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  Lục lọi thấy mấy clip này hay hay

  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/O8AF3wABMFA&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/O8AF3wABMFA&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 2. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/URxBKOPFN-g&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/URxBKOPFN-g&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 3. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Qc8fbo4U3V0&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Qc8fbo4U3V0&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 4. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uWN7NYo_G38&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uWN7NYo_G38&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 5. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/U7hV57IMX2k&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/U7hV57IMX2k&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 6. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wkUMd75BBiw&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wkUMd75BBiw&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 7. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6BDeDI9bC2k&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6BDeDI9bC2k&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 8. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3ZlPHQk46iY&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3ZlPHQk46iY&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 9. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HsEK62R4KZw&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HsEK62R4KZw&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 10. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s7FZwlhpQE8&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/s7FZwlhpQE8&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
  1 person likes this.
 11. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/febl0EO0RCE&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/febl0EO0RCE&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 12. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PP42P6O9VGo&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PP42P6O9VGo&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 13. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FGnLvfdRDgo&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FGnLvfdRDgo&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 14. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/o6EhdsVDrx0&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/o6EhdsVDrx0&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 15. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LO3EeY94D0k&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LO3EeY94D0k&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 16. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6_NhHHGWLg4&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6_NhHHGWLg4&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 17. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dCjj8PX4x0o&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dCjj8PX4x0o&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 18. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ik0KJ5ZsZ8I&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ik0KJ5ZsZ8I&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 19. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oXqbTioB_5Y&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oXqbTioB_5Y&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   
 20. trinh phuong an

  trinh phuong an Moderator

  Tham gia:
  28/12/06
  Bài viết:
  2,187
  Thích đã nhận:
  290
  Đến từ:
  HCM
  <object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0GgSphZBmVo&rel=1&border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0GgSphZBmVo&rel=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>
   

Chia sẻ trang này