video clip canh sát bạt tai người vi pham giao thông

Thảo luận trong 'Tin tức đó đây' bắt đầu bởi old_moonlight, 28/9/07.

 1. old_moonlight

  old_moonlight Well-Known Member

  Tham gia:
  3/7/07
  Bài viết:
  419
  Thích đã nhận:
  112
  Đến từ:
  Mới sinh ra đã nghe chim hót..
  <OBJECT id=winMediaPlayerID codeBase=http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715 type=application/x-oleobject height=300 standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." width=300 classid=CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6 name=winMediaPlayer><PARAM NAME="URL" VALUE="mms://222.255.121.179/Stream/VideoClip/phonghsu/2007/canhsat.wmv"><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE="0"><PARAM NAME="playCount" VALUE="999"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="0"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="50"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="-1"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="0"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE=""><PARAM NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0"><PARAM NAME="_cx" VALUE="7938"><PARAM NAME="_cy" VALUE="7938"> theo : tuôi trẻ
   
  Last edited: 28/9/07

Chia sẻ trang này