Video sự sống dưới dòng Amazona

Thảo luận trong 'Khám phá thế giới thủy sinh' bắt đầu bởi truongthinh, 17/11/10.

 1. truongthinh

  truongthinh Thăng trầm

  Tham gia:
  12/6/06
  Bài viết:
  6,358
  Thích đã nhận:
  32,779
  Đến từ:
  HCM
  Mời các bạn tham khảo các video về môi trường sống dưới dòng nước sông Amazona để có những khái niệm và ý tưởng cụ thể khi thiết lập các layout dạng Biotope hoặc Nature aquarium

  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GNj75_4jLaY?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GNj75_4jLaY?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MkHtAKGQxxM?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MkHtAKGQxxM?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S1EMeZWxBMg?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/S1EMeZWxBMg?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pNrh3h7142E?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pNrh3h7142E?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/58MwsKm7WQ0?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/58MwsKm7WQ0?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0KROWMIFPL8?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0KROWMIFPL8?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/42IXbBXieCk?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/42IXbBXieCk?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xqMMsrULBn0?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xqMMsrULBn0?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tysGxRYRubk?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tysGxRYRubk?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ko9j5LLoO5M?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ko9j5LLoO5M?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ue7Rp54USkI?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ue7Rp54USkI?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ssT-H_Wif7I?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ssT-H_Wif7I?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j_o9ZnorH-A?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j_o9ZnorH-A?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jux0OoQb31M?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jux0OoQb31M?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iSRg_Y8KQyA?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iSRg_Y8KQyA?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

  ---------- Bài viết thêm vào lúc 02:13 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 01:48 PM ----------


  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/q7KK1imwh28?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/q7KK1imwh28?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XuWvwEWmAzw?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XuWvwEWmAzw?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HzKa7d-Ha7Q?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HzKa7d-Ha7Q?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ilnitMs1LRk?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ilnitMs1LRk?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3n00Hgzi1Js?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3n00Hgzi1Js?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F4DaP8HQyBU?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F4DaP8HQyBU?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1WezlvmYzS8?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1WezlvmYzS8?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
   
  Last edited: 17/11/10
  hotsic, luan_thao, mrjiim and 38 others like this.
 2. leo_yi

  leo_yi Well-Known Member

  Tham gia:
  18/1/10
  Bài viết:
  150
  Thích đã nhận:
  190
  Đến từ:
  Q. Tân Phú _ TP.HCM
  Thank anh Thịnh đã chia sẻ nha ! Em thích nhất cảnh cá rồng nhảy lên cao bắt mồi trên cành cây, hiii....!
   
  truongthinh thích bài này.
 3. truongthinh

  truongthinh Thăng trầm

  Tham gia:
  12/6/06
  Bài viết:
  6,358
  Thích đã nhận:
  32,779
  Đến từ:
  HCM
  Video piranha cuối cùng coi xong thấy bất ngờ ghê luôn .
   
  minhhieubf and leo_yi like this.
 4. Ant_fly

  Ant_fly Sư kiến

  Tham gia:
  15/6/08
  Bài viết:
  929
  Thích đã nhận:
  903
  Đến từ:
  2 biển, 1 sông, n suối, núi bao quanh...
  trời ah...nh wa'
  coi mà loạn lun...hik hik hik.................................................

  ---------- Bài viết thêm vào lúc 04:26 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 04:17 PM ----------


  vừa rồi ĐN có bán cá piraha mà 1 con có 20k ah...ko biết phải hàng xịn ko nữa hay là hàng nhái...bác TT có bít giá cá đó ko ah...
   
 5. sieunhanbo

  sieunhanbo Well-Known Member

  Tham gia:
  16/1/10
  Bài viết:
  1,630
  Thích đã nhận:
  1,512
  Đến từ:
  Hà Nội
  Hix, lão kia quẩy 1 phát xuống sông được cả yến oto, đem lên bốc từng vốc bỏ vào túi nilon, chả khác nào cá lợn ở ta, thật là đáng sợ @_@
   
 6. minhhieubf

  minhhieubf Well-Known Member

  Tham gia:
  9/1/06
  Bài viết:
  744
  Thích đã nhận:
  182
  Đến từ:
  Hà nội
  Em muốn dow trọn bộ film này mà lại không dow về được mới chán. Và nếu như có phụ để thì thích hơn rất nhiều
   
 7. vietlinh

  vietlinh Active Member

  Tham gia:
  4/2/10
  Bài viết:
  30
  Thích đã nhận:
  16
  Đến từ:
  Hà Nội
  Cảm ơn bác Trường Thịnh rất nhìu.Nhìn sướng mắt quá.
  Ước gì mấy cái đầm này nó chuyển hộ khẩu về gần nhà mình...:x
   
  truongthinh thích bài này.
 8. tép con

  tép con Well-Known Member

  Tham gia:
  27/3/08
  Bài viết:
  68
  Thích đã nhận:
  92
  Đến từ:
  Vũng Tàu
  Cảm ơn bác Thịnh rất nhiều.
  Xem cái video thứ 3, 2 con cá đẻ trên cái lá hay ghê, 2 con nhảy lên 1 lượt..., rồi lâu lâu nó quẩy nước lên để trứng không bị khô...
  Ở đây cá cho thủy sinh quá chừng, nghiền nhất là 1 vợt vớt được cả vài kg oto.
   
  Last edited: 18/11/10
  truongthinh thích bài này.
 9. dongkj

  dongkj Well-Known Member

  Tham gia:
  22/1/10
  Bài viết:
  246
  Thích đã nhận:
  198
  Đến từ:
  cao bằng
  còn e thì thích xem chương trình thế giới động vật từ nhỏ lại cả chương trình khám phá nữa xem hay thật hi thanks bác đã chia sẻ
   
  truongthinh thích bài này.
 10. truongthinh

  truongthinh Thăng trầm

  Tham gia:
  12/6/06
  Bài viết:
  6,358
  Thích đã nhận:
  32,779
  Đến từ:
  HCM
  Piranha là thứ cá ngoại lai có hại cho môi trường , hiện có quy định cấm mua bán nó rồi đó nha . Bán 20k mà bị phạt là 20 milion đó .:sick:
  Piranha ăn cá sấu con , cá sấu lớn ăn lại Piranha :
  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fxw1EFcm3vw?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fxw1EFcm3vw?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>

  Piranha tấn công một con trăn lớn :
  http://www.youtube.com/watch?v=kjIyuIwY0KU
   
  dongkj and Ant_fly like this.
 11. namhunghihi

  namhunghihi Well-Known Member

  Tham gia:
  23/1/10
  Bài viết:
  261
  Thích đã nhận:
  419
  Đến từ:
  Đà Nẵng
  Nuôi cá đỏ để canh me mấy thằng an trộm thủy sinh hả a kiến :)):)):))
  :)):)):))
   
 12. Ant_fly

  Ant_fly Sư kiến

  Tham gia:
  15/6/08
  Bài viết:
  929
  Thích đã nhận:
  903
  Đến từ:
  2 biển, 1 sông, n suối, núi bao quanh...
  nó tấn công con trăn kinh wa'....dơ xương liền..........................

  ---------- Bài viết thêm vào lúc 10:46 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 10:45 AM ----------


  khỏi thò tay vô hồ lun...hahaha..................................................
   
  namhunghihi thích bài này.
 13. tép con

  tép con Well-Known Member

  Tham gia:
  27/3/08
  Bài viết:
  68
  Thích đã nhận:
  92
  Đến từ:
  Vũng Tàu
  Vậy mà ở video 4 tụi nó sợ rái cá, bị rái cá bắt ăn, mấy con rái cá này dử thiệt, nó không sợ cá sấu luôn...
   
  Ant_fly thích bài này.
 14. Ant_fly

  Ant_fly Sư kiến

  Tham gia:
  15/6/08
  Bài viết:
  929
  Thích đã nhận:
  903
  Đến từ:
  2 biển, 1 sông, n suối, núi bao quanh...
  nói chung là sông amazon cực kỳ thú vị... khoái...^^
   
 15. ngokosy

  ngokosy Active Member

  Tham gia:
  21/1/10
  Bài viết:
  26
  Thích đã nhận:
  36
  Đến từ:
  HCM
  Xem một phát hết nữa buổi đi làm T7,potay hay quá
  Thấy cá cho TS ae ai cũng chăm nuôi cho kỹ không ngờ môi trường sống ự nhiên khá khắc nghiệt
   
 16. truongthinh

  truongthinh Thăng trầm

  Tham gia:
  12/6/06
  Bài viết:
  6,358
  Thích đã nhận:
  32,779
  Đến từ:
  HCM
  Mời mọi người tiếp tục hành trình đến các con sông Nam Mỹ qua video :;)

  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Acql6b_RjH4?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Acql6b_RjH4?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K4XUQ3ABhBU?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/K4XUQ3ABhBU?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jdkjWd2avLU?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jdkjWd2avLU?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aH47ODD3eCo?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aH47ODD3eCo?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yxEZhjw80hg?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yxEZhjw80hg?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PP0nYrSHQkQ?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PP0nYrSHQkQ?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

  <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cWIVCdLOImw?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cWIVCdLOImw?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HqgjgN7HIig?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HqgjgN7HIig?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
   
  Last edited: 23/11/10
 17. haicu?

  haicu? Well-Known Member

  Tham gia:
  7/3/08
  Bài viết:
  1,472
  Thích đã nhận:
  1,749
  Đến từ:
  Hà Nội
  300$ 1 chú Zebra Pleco, mà ở đây đầy rẫy. Trông thích thật. Cả 1 đống $. hihi
   
 18. Hecxogen

  Hecxogen Moderator

  Tham gia:
  3/9/06
  Bài viết:
  564
  Thích đã nhận:
  392
  Đến từ:
  hanoi
  Bác nào thích xem thêm về Amazon xin giới thiệu phim dạng HD:
  1. Discovery-The Amazon:River of the Sun 720 Blu-ray - Dòng sông của Mặt trời ( có sub Việt)
  Link
  Mã:
  http://megashare.vn/dl.php/2040175
  http://megashare.vn/dl.php/2040174
  http://megashare.vn/dl.php/2040189
  http://megashare.vn/dl.php/2040178
  http://megashare.vn/dl.php/2040179
  http://megashare.vn/dl.php/2040177
  http://megashare.vn/dl.php/2040187
  http://megashare.vn/dl.php/2040182
  http://megashare.vn/dl.php/2040197
  http://megashare.vn/dl.php/2040196
  http://megashare.vn/dl.php/2040204
  http://megashare.vn/dl.php/2040198
  phụ đề http://hdvietnam.com/diendan/attachment.php?attachmentid=10460&d=1282449572
  2. Tears in the Amazon
  Mã:
  Netload Folder:
  http://netfolder.in/6lO5Txz/Tears.Of.The.Amazon.2010.720p.BluRay.x264-QSP
  Hotfile Folder:
  http://hotfile.com/list/864244/e0074d0
  FileSeve Folder:
  http://www.fileserve.com/list/MF9kUEy 
  Phụ đề tiếng Eng, đang dịch. Thêm cái ảnh cho "máu"

  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Ant_fly and haicu? like this.
 19. haicu?

  haicu? Well-Known Member

  Tham gia:
  7/3/08
  Bài viết:
  1,472
  Thích đã nhận:
  1,749
  Đến từ:
  Hà Nội
  =))
  Ảnh máu quá chú Tùng ơiiiiiiii, nhưng nhìn cái cằm các cổ mà suýt ngất. =))
   
 20. Ant_fly

  Ant_fly Sư kiến

  Tham gia:
  15/6/08
  Bài viết:
  929
  Thích đã nhận:
  903
  Đến từ:
  2 biển, 1 sông, n suối, núi bao quanh...
  cằm 2 ẻm dài kinh...hik........................................
   

Chia sẻ trang này